PL do
volume_up
{isim}

1. Müzik

do (ayrıca: c, C)
volume_up
C {isim}
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze – 10°C do – 20°C w oryginalnym opakowaniu.
Store at – 10°C to – 20°C in a freezer in its original packaging.
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze- 10°C do - 20°C w oryginalnym opakowaniu
Store in a freezer at -10°C to -20°C in the original package
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC doC.
After first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.

"do" için eşanlamlılar (Lehçe):

do
Polish

"do" için eşanlamlılar (İngilizce):

do

İngilizce' de "do" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPo pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Polishdo Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishFlebogammadif 50 mg/ ml roztwór do infuzji Immunoglobulina ludzka normalna (IVIG)
Flebogammadif 50 mg/ ml solution for infusion Human normal immunoglobulin (IVIg)
PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishAgenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
Agenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
PolishZapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases
PolishBędzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
PolishJest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
PolishMając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Polishodwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,
references to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
PolishMartwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
PolishNie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
PolishWspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Polish., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
PolishTe kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
PolishByło to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.
This has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
PolishChorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
PolishHydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi.
Hydrochlorothiazide belongs to a group of medicines called thiazide diuretics.
PolishJaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults