"dla osoby" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dla osoby" İngilizce çeviri

"dla osoby" için örnek kullanımlar

İngilizce de "dla osoby" için benzer çeviriler

dla edat
dla
dla bağlaç
osoby isim
osoba isim
English

İngilizce' de "dla osoby" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
PolishJakie są specjalne środki ostrożności dla osoby podającej preparat Masivet?
What are the special precautions to be taken by the person administering Masivet?
PolishJeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka
If you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is
PolishA mogła by też być to porcja dla pojedynczej osoby, zgadza się?
It could be a family-size pizza; it could be a very individual-size pizza, right?
PolishStosunek średnich geometrycznych mian przeciwciał dla danej osoby (miana przed i po szczepieniu)
Geometric mean titre ratio of individual (post-/ pre-vaccination titre).
Polishjeśli pacjent jest dawcą dla innej osoby i stosuje leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające
if you act as a donor for another person and are treated with anticoagulants (blood thinning
PolishW Irlandii wsparcie dla osoby bezrobotnej wynosi 6 tysięcy euro.
In Ireland, it provides an unemployed person with EUR 6 000 of support.
PolishOsoby niepełnosprawne napotykają jeszcze większe przeszkody dla mobilności niż osoby zdrowe.
People with disabilities face even more barriers to mobility than those who are not disabled.
PolishJest to średni poziom trudności i umiejętności, unikalny dla tej konkretnej osoby.
That would be your mean level of challenge and skill, which will be different from that of anybody else.
PolishJakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Polishproszone są o upewnienie się, czy jest wolne miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wybranym kursie.
please make sure that there is an available seat for disabled passenger on chosen journey.
PolishJakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
What is the time to allow before the animal can be slaughtered and the meat used for human consumption?
PolishJakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
sp What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
PolishOdpowiada ona objętości roztworu 35 ml dla osoby o masie ciała 70 kg.
This corresponds to a dose of 35 ml for a 70 kg person.
PolishDla osoby podającej produkt weterynaryjny zwierzętom
For the person administering the veterinary medicinal product to animals
PolishDaje to pracę dla jednej osoby, ale mleko dla wszystkich.
And this is a business for her, but it's milk for everybody else.
Polish2/ 3©EMEA 2008 Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
PolishJakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
©EMEA 2008 2/ 3 What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
PolishDawka dla osoby dorosłej wynosi 300 mg podawana raz na 4 tygodnie.
The adult dose is 300 mg given once every 4 weeks.
PolishWygląda to jak normalna trajektoria dla sławnej osoby.
And this looks like the normal trajectory of a famous person.

Sözlükte diğer kelimeler

Polish
  • dla osoby

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.