"dla" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dla" İngilizce çeviri

volume_up
dla {bağ.}
EN

"DLA" Lehçe çeviri

volume_up
DLA {isim} [kısaltma]

PL dla
volume_up
{edat}

1. genel

dla (ayrıca: na, za, podczas)
volume_up
for {ed.}
Będzie to dobre narzędzie dla Państwa, dla nas, dla parlamentów krajowych i dla obywateli.
It will be good for you; it will be good for us, the national parliaments and citizens.
~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.
We kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
dla (ayrıca: do, wobec, po, aż do)
volume_up
unto {ed.} [dem.]
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Przedniejszemu śpiewakowi dla Jedytuna psalm Asafowy.
I will cry unto God with my voice, Even unto God with my voice; and he will give ear unto me.
Noc mi się w dzień obraca; a światłość skraca się dla ciemości.
They change the night into day: The light, [say they], is near unto the darkness.

2. "czegoś"

dla
volume_up
by way of (illustration)
Dla tych osób powinniśmy stworzyć strategie równe tym, jaki opracowujemy dla pozostałych.
We should develop strategies for these people in the same way as we do for others.
Właśnie takiej drogi domagamy się dla Francji i dla całej Europy.
That is the way that we are demanding for France and for Europe too.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

"dla" için eşanlamlılar (Lehçe):

dla

İngilizce' de "dla" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPlanujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
PolishNeisseria gonorrhoeae: ≤0, 03µg/ ml dla wrażliwych, > 0, 06µg/ ml dla opornych;
Neisseria gonorrhoeae: ≤ 0.03µg/ ml for susceptible, > 0.06µg/ ml for resistant;
PolishDlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Polish. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
PolishZnaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
The significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
PolishOdpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
PolishMusimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
We must increase the funds available for these micro-credit support structures.
PolishDla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
PolishOznacza to "tak” dla debaty, "tak” dla współpracy, lecz "nie” dla komitologii.
It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
PolishUprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
PolishSprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
The litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
PolishMusimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.
We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
PolishA kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
Polish1 stycznia 1981 roku dla Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej;
1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
PolishJak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
PolishDlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
For this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
PolishJeśli nie będzie celu 2, nie będzie żadnych możliwości dla Irlandii Północnej.
If there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
PolishMoim zdaniem, zaczyna się ona od jasnych, zrozumiałych informacji dla obywateli.
This in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
PolishDla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.
For us in a country with a small internal market, this is particularly important.
PolishPotencjalne ryzyko dla ciazy u ludzi nie jest znane, ale nie mozna go wykluczyc.
The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.