"DHA" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"DHA" İngilizce çeviri

İngilizce' de "DHA" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie chodzi tu o wykazanie wyższości preparatów wzbogaconych DHA nad mlekiem matki.
It is not about claiming superiority for formula enriched with DHA over breast milk.
PolishPrzede wszystkim istnieje różnica między DHA syntetycznym a DHA zawartym w mleku matki.
First, there is a difference between synthetic DHA and DHA in breast milk.
PolishW tym projekcie rezolucji podważono znaczenie składnika znanego jako DHA dla dzieci i ich rozwoju.
This motion for a resolution questioned the importance of the ingredient known as DHA for children and their development.
PolishW mleku matki obok DHA występują także koenzymy i współczynniki, które razem dają efekt pozytywny w procesie rozwoju wzroku.
In breast milk, DHA is accompanied by other co-enzymes and co-factors, which jointly produce this effect on visual development.
PolishNiewątpliwie to prawda, że obecność DHA w mleku matki ma pozytywny wpływ na rozwój wzroku niemowląt do 12. miesiąca życia.
It is certainly true that the presence of DHA in breast milk has a positive impact on the visual development of infants up to 12 months.
PolishNie oznacza to jednak automatycznie, że syntetyczne DHA dodawane do innych preparatów przeznaczonych dla niemowląt ma takie samo działanie.
However, this does not automatically mean that synthesised DHA, included in other forms of milk for infants, has the same effect.
PolishObecnie w środowiskach naukowych nie ma zdecydowanej zgody w kwestii pozytywnego wpływu preparatów wzmocnionych DHA na niemowlęta.
At the moment, there is no consensus among the scientific community on the positive effects that DHA fortified milk formulae have on infants.
PolishPragnę tu nadmienić, że DHA jest kwasem tłuszczowym omega 3, występującym w mleku matki, i ma pozytywny wpływ na rozwój wzroku dzieci.
I want to mention here that DHA is an omega 3 fatty acid which is present in breast milk and has a positive effect on children's eyesight.
PolishProjekt ten, na przykład, miał na celu przede wszystkim odmowę udzielenia zezwolenia na umieszczenie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego DHA na etykiecie produktu.
This motion aimed, in particular, to deny the fact that the consumer would be informed about DHA, on the product label, for example.
PolishW naturze DHA jest obecne w mleku matki i pomaga w rozwoju wzroku niemowląt, ale syntetyczne DHA dodawane do preparatów do żywienia niemowląt jest inne.
DHA is naturally found in breast milk, and it helps the development of children's eyes. But the synthesised DHA added to formula milk is different.
PolishZasadniczo nie ma dowodów naukowych, które wskazywałyby, że dodawanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) do preparatów do żywienia niemowląt przyczynia się do rozwoju wzroku.
In fact, there is no scientific evidence to show that adding docosahexaenoic acid (DHA) to milk substitutes improves visual development.
PolishKwas dokozaheksaenowy (DHA) znajduje się w mleku podawanym przy karmieniu piersią, dzięki czemu przyczynia się do prawidłowego rozwoju wzroku dzieci w wieku do 12 miesięcy.
Docosahexaenoic acid (DHA) is found in breast milk, where it contributes to normal visual development in children aged up to 12 months.
PolishDelegacja holenderskiej Partii Wolności (PVV) zagłosowała za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ istnieją wyraźne wątpliwości co do oświadczeń zdrowotnych dotyczących DHA.
The delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) voted in favour of this resolution, because there are clear doubts about the health claims made for DHA.
PolishW środowiskach naukowych nie ma zdecydowanej zgody w kwestii wpływu preparatów wzmocnionych DHA na niemowlęta, co jest sprzeczne z wymogami określonymi w art. 5 i 6 omawianego rozporządzenia.
There is no clear scientific consensus on the effects of formula fortified with DHA on infants, which runs contrary to Articles 5 and 6 of the regulation in question.
PolishZa słabo uzasadnione uważam obawy osób, które przekonują, że z powodu oświadczenia dotyczącego tej substancji matki zrezygnują z karmienia piersią na rzecz preparatów wzbogaconych w DHA.
I do not consider well founded the fears of those who argue that, by advertising this fortification, mothers would abandon breast-feeding in favour of this type of product.
PolishKwas dokozaheksaenowy, znany jako DHA, jest substancją zawartą w mleku matki, a z licznych badań naukowych wynika, że odgrywa on pozytywną rolę w rozwoju wzroku noworodków.
Docosahexaenoic acid, known as DHA, is a substance found in breast milk, and numerous scientific studies show that it plays a positive role in the development of eyesight in newborn children.

Sözlükte diğer kelimeler

Polish
  • DHA

Daha fazlası İngilizce-Türkçe sözlüğünde.