"dawać na" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dawać na" İngilizce çeviri

dawać na
Ekibimiz "dawać na" için çevirinizin eksik olduğuna dair bilgi aldı.

İngilizce de "dawać na" için benzer çeviriler

dawać fiil
na edat
na zamir
English

İngilizce' de "dawać na" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz.
Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.
PolishBracia zaczęli dawać mi wskazówki na temat rysunku i malarstwa.
My brothers started giving me a few tips about drawing and painting.
PolishChciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie można mówić, że chcemy więcej Europy i nie dawać na Europę pieniędzy.
I would like to say very clearly that we must not say we want more Europe while not giving more money for this.
Polishdawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś
PolishBardzo często banki nie chcą dawać im niezbędnej gotówki na rozpoczęcie działalności, dlatego też uważam, iż tą kwestią również musimy się zająć.
Very often banks will not give them the necessary cash to start, so I think we have to look forward to that as well.
PolishDawać wodę na ten ogień!
PolishDopóki będziemy dawać Unii środki na realizację jej ambicji, wiara w możliwość powrotu na drogę, którą chcą podążać nasi obywatele, będzie złudzeniem.
Until we give the Union the resources it needs to fulfil its ambitions, it would be an illusion to believe that it will be able to return to the path our citizens want to go down.
PolishIstnienie dwustronnych umów inwestycyjnych musi być zagwarantowane, ale jednocześnie nie możemy bezwarunkowo dawać przyzwolenia na umowy, jeżeli stwarzają one znaczące problemy.
The existence of the bilateral investment agreements needs to be safeguarded but, at the same time, we cannot unconditionally bless agreements if they create significant problems.

Sözlükte diğer kelimeler

Polish
  • dawać na

bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bir göz at.