"budownictwo" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"budownictwo" İngilizce çeviri

PL budownictwo
volume_up
{nötr}

budownictwo (ayrıca: architektura)
Zbierałem zdjęcia lotnicze budownictwa indiańskiego i ludów Południowego Pacyfiku -- i tylko afrykańskie jest fraktalne.
I started collecting aerial photographs of Native American and South Pacific architecture; only the African ones were fractal.
budownictwo (ayrıca: budowa, konstrukcja, budowanie)
Budownictwo pozostaje jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych dziedzin pracy.
However, construction remains one of the most dangerous areas of work.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Wszyscy wiemy, że budownictwo to podstawowy filar gospodarki.
We all know that construction is a basic pillar of the economy.

"budownictwo" için eşanlamlılar (Lehçe):

budownictwo

İngilizce' de "budownictwo" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishKiedy spojrzymy na światowe źródła emisji CO2, 52% stanowi budownictwo.
And when you look at the worldwide sources of CO2, 52 percent are tied to buildings.
PolishKonkretne przykłady, które mam na myśli, to budownictwo okrętowe i przemysł stalowy.
The concrete example that I have in mind is shipbuilding and steel.
PolishChodzi tu o ważne sektory, w tym o budownictwo i transport.
This involves important sectors, including buildings and transport.
PolishChciałabym podkreślić, że wszyscy ludzie zasługują na budownictwo społecznego na miarę potrzeb i go potrzebują.
I want to stress that all people deserve and need social housing that is fit for purpose.
PolishZ tego też powodu musimy rozwijać inteligentne budownictwo, inteligentne oświetlenie i inteligentny transport.
That is also the reason why we have to go ahead with smart building, smart lighting and smart transport.
PolishPoruszone kwestie mają wpływ na wiele dziedzin, w szczególności na budownictwo, a dokładniej na budownictwo socjalne.
These issues affect a large number of areas, in particular housing and more especially social housing.
PolishTo, co tu widzimy, wygląda jak budownictwo podmiejskie, ale to są wszystko wieżowce, stawiane po 20, 40 za jednym razem.
And what we would see here as a suburban development -- a similar thing, but they're all high-rises.
PolishW dobie kryzysu na rynku nieruchomości nie było bowiem zapotrzebowania na tereny przeznaczone pod budownictwo.
Nonetheless, the 386-hectare area will be incorporated into the structure of the city as an inner-city quarter.
PolishRoczna produkcja styropianu pochłania 20 mld dolarów - budownictwo, sport, kubki do kawy i blaty stołów.
20 billion dollars of this material is produced every year, in everything from building materials to surfboards to coffee cups to table tops.
PolishKolejnym obszarem jest budownictwo okrętowe.
PolishJest więcej elastyczności, możemy wcześniej ustalać swoje budżety i możemy więcej inwestować na przykład w energooszczędne budownictwo i mieszkalnictwo.
We have more flexibility, we can provide our budgets earlier, and we can invest more in energy-efficient buildings and housing, for example.
PolishWiecie, Cameron Sinclair powiedział wczoraj: "Jak mam sprawić, żeby wszyscy współpracowali nad projektem globalnie, żeby stworzyć budownictwo mieszkaniowe dla ludzkości?
You know, Cameron Sinclair yesterday said, "How do I get everyone to collaborate on design globally to do housing for humanity?"
PolishSzkoda, że do podjęcia decyzji o wsparciu dla większych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe i wprowadzeniu właściwych środków w całej UE potrzebny był nam kryzys finansowy.
It is regrettable that it took the financial crisis to push us into supporting more investment in housing and the introduction of these measures throughout the EU.
PolishUważam, że bardzo ważny był również apel państw członkowskich o wydzielenie pieniędzy na budownictwo okrętowe; nie poparli go jednak liberałowie i konserwatyści.
I believe that the call from the Member States to put funding aside for shipbuilding was also very important, but it has not been supported by the Liberals and the Conservatives.