"budowlany" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"budowlany" İngilizce çeviri

volume_up
budowlany {sıf. er.}

PL budowlany
volume_up
{sıfat eril}

budowlany
W sprawozdaniu poruszono również specjalne kwestie skarg dotyczących nielegalnych praktyk lokalnych przedsiębiorstw budowlanych i niektórych władz lokalnych.
It also addresses the specific issues of complaints concerning illegal practices by local builders and certain local authorities.
Tak zapewne myślał w 1919 r. brytyjski przedsiębiorca budowlany wypełniając dziurę w ścianie British Museum nasączonymi świńską krwią szmatami, aby zapewnić lepsze mocowanie.
This no doubt was also what was going through a British builder's mind when he stuffed cloths soaked in pig's blood into a hole in the wall of the British Museum in 1919 to hold a screw in place.
budowlany
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Chcieliśmy wykorzystać wodę nie tylko jako kontekst, ale jako podstawowy materiał budowlany.
And we wanted to use the water not only as a context, but as a primary building material.
Sektor budowlany stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki każdego kraju.
(PL) Mr President, the building industry constitutes a very important branch of the economy of every country.

"budowlany" için eşanlamlılar (Lehçe):

budowlany

İngilizce' de "budowlany" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJednym z najciężej dotkniętych sektorów na Litwie jest sektor budowlany.
The construction sector is one of the hardest hit in Lithuania.
PolishUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Litwa - sektor budowlany (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Lithuania - construction of buildings (
PolishJednym z takich przypadków jest litewski sektor budowlany.
One such case is that of the Lithuanian construction sector.
PolishPrzez ostatnie 50 lat rynek projektowo-budowlany skomplikował się, stał się pieniacki.
Over the last 50 years the design and construction industry has gotten much more complex and has gotten much more litigious.
PolishTo ogromny projekt budowlany, którego wdrożenie może zaszkodzić ekosystemowi Morza Bałtyckiego.
It is a large construction project, the implementation of which may have a harmful impact on the ecosystem of the Baltic.
PolishWraz z rozwojem sektora telekomunikacji, rozwijał się przemysł mieszkaniowy i przemysł budowlany. ~~~ I mogłabym je dalej wymieniać.
As telecoms sector grew, housing and construction, and I could go on and on.
PolishTrzeci ważny obszar to przemysł budowlany.
A third important area is the construction industry.
PolishWinowajcą był sektor budowlany.
It was associated largely with the construction industry.
PolishW Grecji sektor budowlany pochłania około jednej trzeciej wszystkich źródeł energii i przyczynia się do 40% emisji dwutlenku węgla.
In Greece the construction sector consumes about one third of the total energy resources and contributes 40% of carbon dioxide emissions.
PolishW odniesieniu do wydajności energetycznej należy położyć nacisk na sektor budowlany, który odpowiada za zużycie ponad 40% energii.
As for energy efficiency, emphasis must be placed on the construction sector, which is responsible for consuming more than 40% of our energy.
PolishSektor budowlany szczególnie mocno odczuł skutki kryzysu, przejawiające się w blisko 10 % spadku zatrudnienia na Litwie w samym tylko roku 2008.
The construction sector has been particularly affected, accounting for the loss of nearly 10% of jobs in Lithuania in 2008 alone.
PolishSektor budowlany koniecznie potrzebuje wsparcia - remonty, naprawy i instalacje pomogą osiągnąć wydajność energetyczną i zwiększyć zatrudnienie.
The construction sector badly needs a boost - renovations, repairs, and installations will help achieve energy efficiency, as well as helping employment.
PolishJeżeli chodzi o sprawozdanie pani poseł Stihler, rola, jaką odgrywa w Europie sektor budowlany, jest oczywista.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, with regard to the Stihler report, it is clear what an important role the construction sector plays in Europe.
PolishDo sektorów o dużym zużyciu energii należy sektor budowlany i transportowy i to one mogą przyspieszyć proces wdrażania najnowszych systemów technologicznych.
The construction and transport sectors feature among the large consumers of energy and may accelerate the implementation of state-of-the-art technological systems.
PolishPrzemysł budowlany zajmuje ważne miejsce w Brabancji, regionie z którego pochodzę, a skutki takich masowych zwolnień są odczuwalne także poza samym regionem.
The construction sector occupies an important place in the Brabant region, which is also my home region, and the effects of this kind of mass redundancy are palpable far beyond the region itself.