"blok" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"blok" İngilizce çeviri

EN

"block" Lehçe çeviri

PL blok
volume_up
{eril}

1. genel

blok (ayrıca: blokada, kłoda, zablokowanie, krążek)
volume_up
block {isim}
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
blok
volume_up
bloc {isim}
To obłąkańcza próba stworzenia panśródziemnomorskiego bloku łączącego Europę z Afryką północną.
This is the insane attempt to create a pan-Mediterranean bloc, joining Europe with north Africa.
Państwa członkowskie z byłego bloku wschodniego mają szczególny dług wdzięczności wobec Stanów Zjednoczonych.
Member States from the former Eastern bloc have a particular debt of gratitude to the United States.
Jest to Traktat, którego celem jest ustanowienie bloku gospodarczego, polityczno-wojskowego o imperialnych ambicjach.
It is a Treaty which aims to set up an economic, politico-military bloc with imperialist ambitions.
blok (ayrıca: cegła)
volume_up
brick {isim}
Podobnie jak betonowy blok, tranzystor pozwalał budować większe i bardziej złożone obwody, cegiełka po cegiełce.
Like the concrete block, the transistor allows you to build much larger, more complex circuits, one brick at a time.
blok
blok
volume_up
pad {isim} (of paper)
blok (ayrıca: rolka dynama)
volume_up
pulley {isim}
blok
volume_up
tablet {isim} [Amer.]

2. IT

blok (ayrıca: fragment)
volume_up
block {isim}
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).

3. Spor

blok
volume_up
block {isim}
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).

İngilizce' de "blok" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishBlok 1 elektrowni jądrowej Ignalina został wyłączony 31 grudnia 2004 r., a blok 2 - 31 grudnia 2009 r.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
PolishTo jest zysk OPEC'u, ten zielony blok - 780 miliardów na rok.
This is OPEC's revenue, this green box here -- 780 billion a year.
PolishBlok 1 elektrowni jądrowej V1 Bohunice został wyłączony 31 grudnia 2006 r., a blok 2 - 31 grudnia 2008 r.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
PolishMówię tu o Belgii, w której w 2005 r. zdelegalizowany został Vlaams Blok, największa partia flamandzka.
I am talking about Belgium, where Vlaams Blok, the largest Flemish party, was actually banned in 2005.
PolishBradykardia zatokowa, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny.
Bronchial asthma, a history of bronchial asthma or severe chronic obstructive pulmonary disease.
PolishPanie Przewodniczący, rzadko można usłyszeć takie bzdury, jakie właśnie usłyszeliśmy ze strony Vlaams Blok, Frontu Narodowego i Dan Hannan.
Mr President, I have rarely heard such nonsense as I have just heard from the Vlaams Blok, the Front national and Dan Hannan.
PolishPreparat Myocet należy przygotować przed zastosowaniem mieszając oddzielne składniki znajdujące się w opakowaniu i wykorzystując do tego celu specjalny blok grzejny lub łaźnię wodną.
Myocet needs to be made up before use by mixing the separate components supplied in the pack and using a special heater or a water bath.