"biec" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"biec" İngilizce çeviri

PL biec
volume_up
[biegnę|biegłbym] {fiil}

Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.
I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Może biec z tą samą prędkością nawet bez tego segmentu.
. ~~~ It can run the same speed without even that segment.
♫ and those who cannot run
biec

İngilizce' de "biec" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy uciekać z naszymi kobietami i dziećmi, musimy biec." I zostali porzuceni na pastwę losu.
PolishWydarzenia historyczne zaczęły biec w przyspieszonym tempie.
PolishW obliczu katastrofalnych konsekwencji takich działań Unia Europejska, zamiast zawrócić, nadal zdaje się biec ślepo naprzód.
Faced with the disastrous consequences of this path, instead of retracing its steps, the EU continues to show signs of wanting to rush blindly ahead.
PolishStrategia ta nigdy nie miała tak kluczowego znaczenia, jak właśnie w okresie zastoju gospodarczego, a reformy strukturalne muszą biec swoim torem.
This strategy has never been so crucial, precisely in this period of economic slowdown, and the structural reforms have to be able to take their course.
Polish., rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii złożył wniosek o pomoc finansową Wspólnoty na budowę korytarza nr 10, który ma biec przez jej terytorium.
In October 2008, the government of the Former Yugoslavian Republic of Macedonia filed an application for Community financing for Corridor 10, which crosses its territory.