"bez" için Lehçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin beż
PL

"bez" İngilizce çeviri

EN
volume_up
bez {bağ.}
EN
EN

PL bez
volume_up
{eril}

1. Botanik

bez
volume_up
lilac {isim}

İngilizce' de "bez" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishOtrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
The reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
PolishGłosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.
(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
PolishBez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
PolishU pacjentów bez czynności nerek, okres półtrwania eliminacji wynosi 34 godziny.
In functionally anephric patients the elimination half-life is about 34 hours.
PolishPomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
PolishBez wątpienia Parlament Europejski ma w tej debacie do odegrania rolę kluczową.
The European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
PolishPo raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.
This is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
PolishWszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
PolishTo sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
PolishPan Sarkozy stwierdził, że nie ma mowy o silnej Europie bez Europy zjednoczonej.
Mr Sarkozy said that we cannot have a strong Europe if Europe is not united.
Polishpojedynczych dawek, ampułko- strzykawki po 0, 5 ml z osłonkami igły i bez igieł.
single doses, 0.5 ml pre-filled syringes with needle guards and no needles.
PolishParlament Europejski bez wątpienia pracuje w interesie europejskich obywateli.
The European Parliament is definitely working in the interest of Europe's citizens.
PolishKorzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
Let us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
PolishBez wątpienia dotyczy to również podróżujących samolotem dzieci poniżej dwu lat.
Obviously that also applies to children under the age of two in aeroplanes.
PolishZ geopolitycznego punktu widzenia prawdziwym zagrożeniem jest bez wątpienia Iran.
From a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
PolishPraca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.
(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.
PolishPo pierwsze, co się tyczy rozliczeń, powiedziano, że jest to opinia bez zastrzeżeń.
First, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Polisheuro (lub jej równowartość w innych walutach) bez konieczności jej deklarowania.
If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
PolishNie możemy godzić się z faktem, że w UE bez pracy pozostaje około 23 milionów osób.
We cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
PolishNie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
We cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.