"beneficjent" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"beneficjent" İngilizce çeviri

PL beneficjent
volume_up
{eril}

1. genel

beneficjent (ayrıca: świadczeniobiorca)
Jako beneficjent WPR, Rumunia otrzyma w tym roku 735 milionów euro w postaci europejskiego wsparcia bezpośredniego dla rolników rumuńskich.
A beneficiary of the CAP as well, Romania will receive this year EUR 735 million in European direct aid for Romanian farmers.
Komitet monitorujący wyżej wspomniany program ustali kryteria doboru beneficjenta tych funduszy.
The monitoring committee of the abovementioned operational programme will establish the criteria for selecting the beneficiary of these funds.
Dlatego też jest ważne, aby partnerstwo UE-Afryka nie pozostawało w układzie ofiarodawca-beneficjent, lecz stało się partnerstwem pomiędzy równymi.
This is why it is important that the EU-Africa partnership does not remain that of donor-beneficiary but becomes a partnership between equals.

2. Hukuk

beneficjent (ayrıca: beneficjentka)
volume_up
payee {isim}

"beneficjent" için eşanlamlılar (Lehçe):

beneficjent

İngilizce' de "beneficjent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW przypadku udzielenia pomocy w sposób niezgodny z prawem lub niezgłoszenia tego rodzaju pomocy, Komisja może zażądać, aby beneficjent zwrócił uzyskane w ten sposób środki.
In the event of illegal public aid, or failure to notify such aid, the Commission may demand that it be paid back by the recipient.
PolishIlość czasu i nakładów finansowych potrzebnych do spełnienia tych wymogów jest zupełnie nieproporcjonalna do korzyści, jakie odnosi końcowy beneficjent finansowania.
The expense in terms of time and money involved in complying with these regulations is out of all proportion to the benefits for the final recipient of the funding.