"błoto" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"błoto" İngilizce çeviri

PL błoto
volume_up
{nötr}

błoto
volume_up
mire {isim} (mud)
Wrzucił mię w błoto, a jestem podobien prochowi i popiołowi.
He hath cast me into the mire, And I am become like dust and ashes.
Lecz niepobożni będą jako morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto.
But the wicked are like the troubled sea; for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt.
I potarłem je jako proch ziemi, jako błoto na ulicach podeptawszy je, rozmiotałem je.
Then did I beat them small as the dust of the earth, I did crush them as the mire of the streets, and did spread them abroad.
błoto (ayrıca: szlam)
volume_up
mud {isim}
Zrobiłem plombę ze słonego błota, łuski z mojej 38- ki oraz ząbku czosnku.
I made a stopper out of some brackish mud, a shell case from my 38 and a clove of garlic.
A przed tą zupą nazywaną "soupe primordiale" ta pierwsza zupa -- blup blup blup -- takie brudne błoto, brak życia, nic!
And before, there was this soup, called "soupe primordiale," this first soup -- bloop bloop bloop -- sort of dirty mud, no life, nothing.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze węgierskie, czerwone błoto nie zawiera wysokiego stężenia metali ciężkich, a tym samym nie uważa się go za odpady niebezpieczne.
According to the information provided by the Hungarian authorities, the red mud does not contain high concentrations of heavy metals and is therefore not considered as hazardous waste.
błoto (ayrıca: brud, gleba)
volume_up
dirt {isim}
Lecz niepobożni będą jako morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto.
But the wicked are like the troubled sea; for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt.
błoto (ayrıca: moczary, bagno)
volume_up
marsh {isim}
błoto (ayrıca: brud, zamieszanie, wir, harówka)
volume_up
moil {isim} [ark.]
błoto (ayrıca: brud, gnój, łajno, paskudztwo)
volume_up
muck {isim}

"błoto" için eşanlamlılar (Lehçe):

błoto

İngilizce' de "błoto" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPonowne wstrzykiwanie środków w niekontrolowaną gospodarkę to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Re-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.
PolishJuż czas przestać wyrzucać pieniądze w błoto i uratować to, co da się jeszcze uratować.
It is time to stop pouring money into the money pit and to rescue what can still be rescued.
PolishTo całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.
This is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
PolishA był sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego.
Now it was the sabbath on the day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
PolishPrzede wszystkim nauczyła nas, w jaki sposób wyrzucać pieniądze w błoto.
First, it taught us how to throw money down the drain.
PolishRokrocznie wyrzucamy w błoto 150 milionów funtów brytyjskich, organizując 11 posiedzeń tutaj, w Strasburgu.
We waste £150 million each year by having 11 sessions here in Strasbourg.
PolishTo rzekłszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego,
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and anointed his eyes with the clay,
PolishGrecja i Irlandia w końcu nie spłacą swego zadłużenia i okaże się, że wszyscy wyrzuciliśmy pieniądze w błoto.
Greece and Ireland will eventually default on their debts, and we will all be shown to have thrown good money after bad.
PolishI potarłem ich, jako proch od wiatru; jako błoto na ulicach podeptałem ich.
Thou hast delivered me from the strivings of the people; Thou hast made me the head of the nations: A people whom I have not known shall serve me.
PolishNie będziemy wyrzucać pieniędzy w błoto.
PolishNaczerpaj sobie wody do oblężenia, zmacniaj twierdze twoje, wleź w błoto, i depcz glinę, oprawiwszy cegielnicę;
Draw thee water for the siege; strengthen thy fortresses; go into the clay, and tread the mortar; make strong the brickkiln.
Polishwyrzucać pieniądze w błoto
Polishwyrzucać pieniądze w błoto
PolishTakie postępowanie oznaczałoby nieustanne wyrzucanie pieniędzy w błoto, a wydaje mi się, że naszych pieniędzy nie chcemy już dłużej wyrzucać.
This would be like carrying on throwing money down the drain, and we, I believe, do not want to throw any more money down the drain.
PolishWzbudzę od północy lud, ten przyciągnie; i od wschodu słońca, ten wzywać będzie imienia mego; oborzy się na książąt jako na błoto, a podepcze ich, jako garncarz glinę.
I have raised up one from the north, and he is come; from the rising of the sun one that calleth upon my name: and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the potter treadeth clay.
PolishGłosowałem za przyjęciem tego wniosku, gdyż oddala widmo wyrzucania w błoto jeszcze większych kwot pieniędzy na usługi tłumaczeniowe języka irlandzkiego w tej Izbie.
Madam President, I voted for this proposal because it postpones the folly of an utterly unnecessary waste of even more money on translation services in this House in respect of Irish.