"aż" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"aż" İngilizce çeviri

volume_up
{bağ.}
EN
EN

PL
volume_up
{bağlaç}

(ayrıca: aby, by, żeby, dzięki czemu)
volume_up
so that {bağ.}
Już teraz wyraźnie widać, że nie jest ona tak wielka lub tak istotna.
It is already apparent now that this difference is not so great or so relevant.
To jest problem związany z tą procedurą, jak teraz nazbyt dobitnie widać.
That is the problem with this procedure, as we are now demonstrating so well.
Czyżby dotychczasowe kryteria były tak niewłaściwe?
Can it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?

İngilizce' de "aż" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polishdo domięśniowym, stawało się nieoznaczalne w 4 godziny po ukończeniu wlewu.
ge of medicinal product, becoming undetectable four hours after the infusion.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
PolishNie ma doświadczenia ze wznowieniem leczenia preparatem EXUBERA u pacjentów, u
There is no experience with the reinstitution of EXUBERA therapy in patients
PolishDlaczego musieliśmy czekać, to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
PolishNie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się do wybrzeży Morza Czarnego.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
PolishPoseł Berlato mówił, że w ostatnim roku import tytoniu wyniósł 1mld 200 mln euro.
Mr Berlato has told us that tobacco imports reached EUR 1.2 billion last year.
PolishCzy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, stanie się coś poważnego?
Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
PolishW latach 2008-2009 doprowadziło to do spadku działalności w tym sektorze o 14,2 %.
This led to a drop of up to 14.2% in the sector's activity between 2008 and 2009.
PolishA synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, do Selchy.
And the sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salecah:
PolishToć będzie odpocznienie moje na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.
This is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.
PolishOdpowiadają za 75 procent zużycia energii i do 80 procent emisji dwutlenku węgla.
They are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.
PolishTaki jest pierwszy krok, ale jak sądzę sytuacja nie jest jeszcze tak zaawansowana.
That is the first thing to do, but things are not that far advanced, I think.
PolishGdyż ten ogień do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
For it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
PolishPoziom wody -- to nie są puste kanistry -- poziom wody sięga do tego miejsca.
And the water level -- these are not empty canisters -- water level is right up to this.
PolishZ każdym zbliżeniem powierzchnia się zwiększa do bardzo małych dystansów.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
PolishChodzi o śledzenie każdego aspektu życia, od snu przez nastrój po ból.
It's about tracking every facet of life, from sleep to mood to pain, 24/7/365."
PolishPrzesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
Push your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
PolishWspólnym wątkiem sięgającym wstecz do pierwszej Konwencji z Lomé był handel.
The common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
PolishCo więcej, zajęcie wspólnego stanowiska zajęło Radzie dziewięć miesięcy.
What is more, the latter took nine months to come up with a common position.

Sözlükte diğer kelimeler