PL ściągać
volume_up
[ściągam|ściągałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

ściągać (ayrıca: ściągnąć)
volume_up
to draft in {g. fiil} [Brit.] (experts, personnel)
ściągać (ayrıca: ściągnąć)
volume_up
to draw in {fi.} (background, detail)
ściągać (ayrıca: zbierać, zebrać, ściągnąć)
ściągać (ayrıca: nakładać, nałożyć, ściągnąć, pobierać)
volume_up
to levy [levied|levied] {g. fiil} (tax, duty, payment)
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.
After all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
ściągać (ayrıca: zwlec, zwlekać, zjechać)
Przynosiliśmy prototyp zakryty czarnym suknem, stawialiśmy go na stole konferencyjnym, ściągaliśmy czarną zasłonę i wszyscy zaczynali ochać i achać.
We'd come in with some prototype underneath a black cloth and we'd put it on the conference table, and we'd pull off the black cloth and everybody would "ooh" and "ah."
Pokażę teraz przedmiot z rosyjskiego satelity. ~~~ Ukradziony. ~~~ Pewnie ściągali od Amerykanów; zobaczymy.
And then, I will demonstrate a thing from Russian satellite, stealen -- stolen, probably copied from America but we will see.
ściągać (ayrıca: ściągnąć, zerwać, zrywać)

2. "tłumy, turystów"

ściągać (ayrıca: ściągnąć, przyciągać, przyciągnąć)
volume_up
to pull in {fi.} (attract)
Przynosiliśmy prototyp zakryty czarnym suknem, stawialiśmy go na stole konferencyjnym, ściągaliśmy czarną zasłonę i wszyscy zaczynali ochać i achać.
We'd come in with some prototype underneath a black cloth and we'd put it on the conference table, and we'd pull off the black cloth and everybody would "ooh" and "ah."

3. "brwi"

ściągać (ayrıca: kulić się)

4. "ubranie"

Jest za gorąco, dziewczyny ściągają wszystko co się da.
This time is too hot, so that girls will strip down to next to nothing.

5. "z czegoś"

ściągać (ayrıca: ściągnąć)
volume_up
to tap [tapped|tapped] {fi.} (from sth)

6. IT

ściągać (ayrıca: ściągnąć, pobierać, pobrać)
Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, Dziś możemy ściągać produkty z Internetu, wszystko co można postawić na biurku, np. długopisy, gwizdki, wyciskarki do soku z cytryny.
So today, you can download products from the Web -- anything you would have on your desktop, like pens, whistles, lemon squeezers.
ONZ otworzyła swoje bazy danych, a my mamy nową wersję programu działającą w Internecie, zatem nie będziecie musieli już go ściągać.
U.N. opened their statistic databases, and we have a new version of the software up working as a beta on the net, so you don't have to download it any longer.
Chciałabym jednak wyraźnie powiedzieć, że obywatele nie mogą mieć nieograniczonego prawa do bezprawnego ściągania danych bez ograniczeń!
However, I would like to say clearly that citizens cannot have an unlimited right to unrestricted illegal downloading!

7. günlük dil

ściągać (ayrıca: ściągnąć, zerżnąć, zrzynać)
volume_up
to rip off {fi.} [gün. dil] (idea)
Sequele ściągają z oryginału nie to, co trzeba.
You gotta rip off -- you know, if you rip something off -- rip off the character.
Sequele ściągają z oryginału nie to, co trzeba.
You're not supposed to rip off the shark or the monster.

8. "na klasówce", günlük dil

ściągać
volume_up
to cheat [cheated|cheated] {fi.} (on a test)

İngilizce' de "ściągać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polishściągać na siebie uwagę
PolishA gdybyśmy zaczęli na przykład od podatku od transakcji finansowych w strefie euro, mówiąc, że będziemy w ten sposób ściągać należności od prywatnego sektora finansowego w strefie euro?
What if we started with a financial transaction tax in the euro area first, for example, and said that we would collect dues from the private financial sector within the euro area in this way.