"reguła" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"reguła" Almanca çeviri

PL reguła
volume_up
{dişil}

reguła (ayrıca: prawidło, ciota)
volume_up
Regel {diş.}
User-agent: robot, którego dotyczy dana reguła.
User-agent: Der Suchroboter, für den die folgende Regel gilt.
Jest to przydatne w przypadku, gdy tworzona nowa reguła jest podobna do już istniejącej.
Dies ist nützlich, wenn die zu erstellende neue Regel einer vorhandenen ähnelt.
Może istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.
Vielleicht existiert eine recht simple Regel, ein einfaches Programm für unser Universum.
reguła
volume_up
Gesetz {nö.} (Regel)
Reguły, które tworzą Szariat, kłopotliwe strony Szariatu, powstały po pewnym czasie z późniejszych interpretacji islamu.
Diese Dinge, die das Gesetz des Islams machen, die störenden Aspekte des Gsetzes des Islams, wurden später entwickelt, in späteren Interpretationen des Islams.

Almanca' de "reguła" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTa prosta reguła nie jest wyjaśnieniem chmur. ~~~ Obserwator chmur musi wziąć to pod uwagę.
Der Betrachter dieser Wolken musste diesen Sachverhalt in Erwägung ziehen.
PolishI każda możliwa reguła, w pewnym sensie, odpowiada jakiemuś kandydatowi na wszechświat.
Aber in zumindest einer große Klasse von Fällen,
PolishMożesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.
Sie können Ihre Anfrage löschen oder Wörter hinzufügen.
PolishW tych danych ukryta jest bardzo interesująca i dziwna reguła widoczna tylko podczas wizualizacji.
PolishNiektóre programy automatycznie podejmują próbę zapisania informacji przed zamknięciem, ale nie jest to regułą.
Einige Programme versuchen möglicherweise, Informationen zu speichern. Dies hängt jedoch vom verwendeten Programm ab.
PolishPrawa własności: to nie demokracja; to reguła prawna mówiąca o prywatnym prawie własności.
Eigentumsrechte: Es geht nicht um die Demokratie, Leute; es geht darum, Rechtsgrundsätze zu haben, die auf privaten Eigentumsrechten basieren.
PolishW tych danych ukryta jest bardzo interesująca i dziwna reguła widoczna tylko podczas wizualizacji.
Und es gibt ein sehr interessantes und sonderbares, verstecktes Muster in diesen Daten, das man nur sehen kann, wenn man es visualisiert.
PolishW przypadku większość kopii systemu Windows istnieje reguła, że jedną kopię systemu Windows można zainstalować tylko na jednym komputerze.
Normalerweise gilt für die meisten Windows-Kopien, dass eine Windows-Kopie nur auf einem PC installiert werden kann.
PolishReguła była taka, ponieważ byłam delikatna, litościwa, wrażliwa na niesprawiedliwość, i bardzo pro-sprawiedliwości.
Der Grundsatz war, dass ich, da ich sensibel war, mitfühlend war, auch sehr sensibel gegenüber Ungerechtigkeit war, und ich war sehr gerechtigkeitsliebend.
PolishKiedy drapieżnik atakuje, ofiary rozbiegają się w przypadkowych kierunkach, a reguła bliskości ściąga je z powrotem, co powoduje ciągłe podziały i przegrupowania.
Hier im Modell sehen Sie den Angriff des Raubtiers.
PolishReguła 15 jest prawdziwa Reguła 15 jest prawdziwa bez względu na to, w którym miejscu tej planety się znajdujemy -- w Japonii, Chile, Portugalii, Szkocji - to nie ma znaczenia.
PolishNiektóre spośród pomysłów, które powstały podczas obserwacji: pierwszy z nich to reguła kijanki kontrolnej lub, innymi słowy, obserwowanie.
Einige der Dinge sind die Überwachungsprotokolle, die ich entwickelt habe: das hier ist das Kaulquappen-Bürokraten-Protokoll, oder aufmerksames Beobachten, wenn Sie so wollen.