"przykład" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"przykład" Almanca çeviri

PL przykład
volume_up
{eril}

przykład
Oto przykład dozwolonego rozwiązania: Oto przykład niedozwolonego rozwiązania: .
Hier ein Beispiel für eine zulässige Implementierung: Hier ein Beispiel für eine unzulässige Implementierung: .
alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę
Ergotalkaloide (zum Beispiel Ergotamin, Dihydroergotamin, Ergonovin und
Przykład, wspaniały przykład, to ryzyko palenia.
Ein Beispiel, ein tolles Beispiel, ist die Gefahr des Rauchens.
przykład
przykład
volume_up
Beisp. [kısalt.] (Beispiel)

Almanca' de "przykład" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMożna zmienić czcionki w każdej z części systemu Windows (na przykład w menu).
Sie können die Schriftart für alle Bereiche von Windows ändern (z. B. in Menüs).
PolishWprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy.
Geben Sie etwas ein, woran Sie sich erinnern können, z. B. den Teil des Namens.
PolishInny przykład: Przed ostatnimi wyborami jeździłem po New Hampshire z Mittem Romneyem.
Ein anderer Fall: Im letzten Wahlzyklus folgte ich Mitt Romney in New Hampshire.
PolishDrogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY).
Straßen und Kreuzungen, z. B. 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY, USA
PolishUnikaj nadużywania wielkich liter, na przykład „BEZPŁATNIE” lub „DOROCZNA WYPRZEDAŻ”.
Vermeiden Sie übermäßige Großschreibungen wie "KOSTENLOS" oder "SCHLUSSVERKAUF".
PolishJesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.
Wir sind uns dessen in Form von kognitiven Merkmalen wie Sprache sehr bewusst.
PolishNa przykład niektóre motywy z widokami są słoneczne w ciągu dnia oraz ciemne nocą.
So können beispielweise einige Natur-Designs tagsüber sonnig und nachts dunkel sein.
PolishTo przykład idealnej komplementarności kształtów, tzw. dopasowania do siebie jak ulał.
Es half uns, genau zu verstehen, warum diese Molekül so gut zum Proteinziel passt.
PolishMoże się to na przykład zdarzyć, gdy masz niestabilne połączenie internetowe.
Dies kann beispielsweise bei einer instabilen Internetverbindung passieren.
PolishNo więc, weźmy pod uwagę szczególnie trudny przypadek, na przykład dla Amerykanina.
Das ist gut, aber wir haben auch hier die Tendenz, sie selektiv anzuwenden.
PolishWięc na przykład, można zobaczyć tylną część mózgu, która właśnie się tu obraca.
So können sie, z.B. die Rückseite des Gehirns betrachten, welches sich gerade herumdreht.
PolishNa przykład poprawny zapis powinien wyglądać tak azwaserwera, a nie tak / azwaserwera.
Die korrekte Schreibweise ist in diesem Fall also servername und nicht //servername.
PolishNa przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
Enthält Ihre Zielseite beispielsweise Inhalte, die für den Besucher relevant sind?
PolishW waszych głowach mogą się pojawić różne wyjaśnienia, na przykład chciwość.
Eine Reihe von Erklärungen könnte Ihnen inzwischen durch den Kopf schießen, wie Gier.
Polishs krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku
Entf ernen Sie die Schutzkappe von der Viraferon-Durchstechflascheurchstechflasche.
PolishNa przykład po otwarciu programu WordPad jest wyświetlana pusta strona.
Ziehen Sie dann die Datei oder den Ordner vom ersten Ordner in den zweiten Ordner.
PolishPrzy użyciu programu Paint nie można otworzyć na przykład obrazu w formacie RAW.
Beispielsweise können Sie in Paint keine Bilder im RAW-Format öffnen.
PolishNa przykład program WordPad obsługuje rozpoznawanie mowy, a Notatnik - nie.
WordPad unterstützt beispielsweise die Spracherkennung, während Editor dies nicht tut.
PolishPo utworzeniu pliku, na przykład raportu, możesz go zapisać, używając menu Plik.
Wenn Sie eine Datei erstellen, z. B. einen Bericht, können Sie sie im Menü Datei speichern.
PolishKażdy obraz będzie mieć nową nazwę z dodanym numerem kolejnym, na przykład:
Jedes Bild erhält diesen neuen Namen zusammen mit einer fortlaufenden Nummer, wie z. B.