"poprzedni" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"poprzedni" Almanca çeviri

volume_up
poprzedni {sıf. er.}

PL poprzedni
volume_up
{sıfat eril}

poprzedni
volume_up
vorig {sıf.}
Podaje imiona naszych poprzednich wcieleń. ~~~ Podaje imiona naszych poprzednich wcieleń.
Sie gibt ihnen die Namen ihrer vorigen Leben, wer sie in einem vorigen Leben waren.
Od czasu publikacji poprzedniej wersji raportu osiągnięto znaczne postępy.
Seit dem vorigen Bericht sind beachtliche Fortschritte gemacht worden.
% poprzedniej dawki (zarówno ALIMTA jak i cisplatyna).
Nadir Thrombozyten < 50.000/mm unabhängig 75 %der vorigen Dosis (sowohl ALIMTA als
poprzedni
Reakcje nadwrażliwości po poprzednim podaniu szczepionek przeciw rotawirusom.
Überempfindlichkeit nach vorheriger Gabe eines Rotavirus-Impfstoffes.
Jeśli poprzednia wersja sterownika wybranego urządzenia nie jest zainstalowana, przycisk Przywróć sterownik będzie niedostępny.
Ist für das ausgewählte Gerät keine vorherige Version des Treibers installiert, ist die Schaltfläche Vorheriger Treiber nicht verfügbar.
Możesz użyć przycisków Następna klatka i Poprzednia klatka pod monitorem podglądu, aby znaleźć odpowiednią klatkę.
Sie können die Schaltflächen Nächster Frame und Vorheriger Frame unter dem Vorschaubildschirm verwenden, um genau das gewünschte Einzelbild zu finden.
poprzedni (ayrıca: wcześniejszy)
Jeśli urządzenie nie zostało znalezione, powtórz poprzedni krok.
Falls das Gerät nicht gefunden wird, wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
Poprzedni wykład odnosił się do zapobiegania chorobom serca.
Im vorherigen Vortrag hörten wir etwas über die Verhinderung von Herzkrankheiten.
Zawsze można kliknąć przycisk Cofnij, aby przywrócić poprzedni stan obrazu.
Sie können immer auf Rückgängig klicken, um den vorherigen Zustand des Bilds wiederherzustellen.

"poprzedni" için eşanlamlılar (Lehçe):

poprzedni

Almanca' de "poprzedni" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.
Schließlich akzeptiert sein früheres Versicherungsunternehmen seine Ansprüche in Land A.
PolishNie było to perfekcyjne, ale przetrwaliśmy dzięki temu poprzedni wiek.
Die war nicht perfekt, aber sie hat uns durch das letzte Jahrhundert gebracht.
PolishJak nasz poprzedni Vice-prezydent powiedział: "Musimy się stać aktywistami."
Wie unser frühererer Vizepräsident sagte: wir müssen aktiv werden.
PolishA on w odpowiedzi pojechał do Regis i Kelly i pobił swój poprzedni rekord.
Und darauf reagierte er damit, dass er zu Regis und Kelly ging und seinen alten Rekord brach.
PolishJeśli urządzenie nie zostało znalezione, powtórz poprzedni krok.
Falls das Gerät nicht gefunden wird, wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
PolishZawsze można kliknąć przycisk Cofnij, aby przywrócić poprzedni stan obrazu.
Sie können immer auf Rückgängig klicken, um den vorherigen Zustand des Bilds wiederherzustellen.
PolishPoprzedni wykład odnosił się do zapobiegania chorobom serca.
Im vorherigen Vortrag hörten wir etwas über die Verhinderung von Herzkrankheiten.
PolishZnaleźliśmy go tu, trzy sekundy temu, poprzedni, sześć sekund temu.
Und wir haben ihn dort drüben vor drei Sekunden gefunden - den davor vor sechs Sekunden.
PolishStworzyliśmy więc inny model protokomórki właściwie prostszy, niż poprzedni.
Also haben wir ein anderes Modell einer Protozelle erstellt, die ist sogar einfacher als die vorherige.
PolishTeraz pozwólcie, że zajmę się drugim sposobem, który uzupełnia ten poprzedni.
Die gegenseitige Abhängigkeit der Akteure anzuerkennen.
PolishSpędziłam cały poprzedni rok na badaniu tego tematu.
Im Laufe des letzten Jahres habe ich über das Thema geforscht und geschrieben.
PolishKolejny program zarejestrowany w danej kategorii zastąpi poprzedni.
Das nächste Programm, das in dieser Kategorie registriert wird, ersetzt das davor registrierte Programm.
PolishMój poprzedni album był tylko na rynku w Wielkiej Brytanii.
Mein vorheriges Buch war nur für den britischen Markt gedacht.
PolishNie, ale można ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny, który zastąpi system Windows Vista.
Nein, aber Sie können das vorherige Betriebssystem neu installieren und Windows Vista damit ersetzen.
PolishMożna jednak przemieszczać się do kolejnych elementów listy odtwarzania, klikając przyciski Następny i Poprzedni.
Sie können aber durch die Wiedergabeliste blättern, indem Sie auf Weiter und Zurück klicken.
PolishI byli zagrożeni przez te czarne statki, które stacjonowały w porcie Tokio przez cały poprzedni rok.
Sie wurden bedroht von diesen schwarzen Schiffen dort, welche über ein Jahr lang im Hafen von Tokio ankerten.
PolishNależy najpierw przywrócić jego poprzedni rozmiar.
Sie müssen zunächst die vorherige Größe wiederherstellen.
PolishDziecko Jutra, chociaż jeszcze nienarodzone, poznałem Cię w poprzedni wtorek rano, .
PolishPoprawiliśmy poprzedni rekord o pięć dni.
Wir haben die letzte Bestzeit um 5 Tage übertroffen.
PolishWersja, która wcześniej zajmowała 4 strony - poprzedni slajd był bowiem tylko pierwsza z czterech stron - to podstawowe wyniki badania krwi.
Die letzte Folie zeigte übrigens die erste dieser vier Seiten, ein ganz normales Blutbild.