"nosi nazwę" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"nosi nazwę" Almanca çeviri

"nosi nazwę" için örnek kullanımlar

Almanca de "nosi nazwę" için benzer çeviriler

nosić fiil
nazwać fiil

Almanca' de "nosi nazwę" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishSwoją drogą, Cech Rzemieślników w Manchesterze nosi nazwę mojego rodzinnego okręgu.
Die Manchester Handwerker Genossenschaft ist nach meinem Viertel benannt.
PolishTen koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji nosi nazwę Paxene.
Paxene ist ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung.
PolishTeraz nosi on nazwę Lista folderów i jest dostępny w okienku nawigacji każdego folderu.
Die frühere Ordnerstruktur heißt nun Ordnerliste und ist im Navigationsbereich jedes Ordners verfügbar.
PolishTo domyślne działanie nosi nazwę trybu Zatwierdzenie administratora.
Die standardmäßige Einstellung für Administratoren wird als Administratorbestätigungsmodus bezeichnet.
PolishPlik Książki adresowej ma rozszerzenie wab i najczęściej nosi taką samą nazwę jak nazwa użytkownika.
Die Adressbuchdatei hat die Erweiterung WAB; ihr Name entspricht normalerweise Ihrem Benutzernamen.
PolishTego typu znak nosi nazwę kodu QR i przedstawia adres internetowy (URL) pojedynczej strony HTML.
Ein solches Bild wird „QR-Code“ genannt. Es steht für die Internetadresse (URL) einer einzigen HTML-Seite.
PolishOpcja ta nosi nazwę automatycznego określania stawek.
Diese Option wird als automatische Gebotseinstellung bezeichnet.
PolishSubstancja czynna tego leku nosi nazwę paklitaksel.
Paxene enthält den arzneilich wirksamen Bestandteil Paclitaxel.
PolishTaki typ dostępu nosi nazwę Wyświetl tylko raporty.
Diese Zugriffsart bezeichnet man als "Berichte nur anzeigen".
PolishTa technologia nosi nazwę „powiązane dane”.
Die Technologie heißt verknüpfte Daten, und sie ist äußerst einfach.
PolishPole to nosi nazwę Statystyk witryn Google i pojawia się na stronie konwersji, którą Twoi klienci widzą po jej dokonaniu.
Dieses Feld wird als Google Site Stats-Feld bezeichnet und erscheint auf Ihrer Conversion-Seite.
PolishTen projekt nosi nazwę "Gniazda miłości".
Er benutzte wilde Vögel, um Kunst für ihn zu schaffen.
PolishZ nazw folderów zniknęło na przykład słowo „moje”, tak więc folder Moje dokumenty nosi teraz nazwę Dokumenty.
Zum Beispiel beginnen die Ordnernamen nicht mehr mit dem Wort „Eigene“. Der Ordner Eigene Dateien heißt nun Dokumente.
PolishJeśli na przykład witryna nosi nazwę www.
Er wird in der Zielseiten-URL angezeigt, wenn ein Nutzer von Ihrer Anzeige aus auf Ihre Website geleitet wird.
PolishTa technologia nosi nazwę „powiązane dane”.
PolishNosi nazwę centralnego generatora wzorców.
PolishRewolucja nosi nazwę angiogenezy, i jest oparta na procesie, który w naszych ciałach odpowiada za wzrost naczyń krwionośnych.
Und die Revolution nennt sich Angiogenese und sie basiert auf dem Prinzip, das unsere Körper nutzen um Blutgefässe wachsen zu lassen.
PolishNosi to nazwę systemu CAPTCHA.
Polish* Umowa Get Genuine Windows dla małych firm w Brazylii, Rosji, Chinach i Indiach nosi nazwę Get Genuine Solution.
* Der Get Genuine Windows-Vertrag für kleine und mittlere Unternehmen wird in Brasilien, Russland, China und Indien als "Get Genuine-Lösung" bezeichnet.
PolishOferowana przez firmę Google usługa analityczna Urchin On Demand jest obecnie produktem bezpłatnym i nosi nazwę Google Analytics.
Der On Demand-Webanalyse-Service "Urchin" von Google ist in ein kostenloses Produkt mit dem Namen "Google Analytics" umgewandelt worden.

Sözlükte diğer kelimeler

Polish
  • nosi nazwę

bab.la daha fazla çeviri için İngilizce-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.