"normy" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"normy" Almanca çeviri

volume_up
normy {diş. çoğ.}
DE

PL normy
volume_up
{dişil çoğul}

normy
volume_up
Normen {çoğ.}
Normen können sich in Populationen verbreiten.
Zagraniczne czy krajowe – wszystkie produkty muszą spełniać unijne normy bezpieczeństwa żywności.
Ob eingeführt oder aus eigener Erzeugung – Lebensmittel müssen den strengen EU-Normen entsprechen.
W takim przypadku pracowałam z z ludźmi, którzy mają typy ciała kwestionujące normy społeczne.
In diesem Fall habe ich mit Menschen gearbeitet, die Körpertypen haben, die sozialen Normen in Frage stellen.

Almanca' de "normy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishU innych 4 % stwierdzono przemijające zmniejszenie poniżej dolnej granicy normy.
Weitere 4 % zeigten eine vorübergehende Abnahme unter die untere Normgrenze.
PolishI w ciągu siedmiu miesięcy, nowotwór całkowicie zniknął, a biopsje wróciły do normy.
Und über einen Zeitraum von sieben Monaten ist der Krebs vollständig verschwunden.
PolishWszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
Alle Werte lagen zwischen dem 2,5- bis 3,5-fachen des oberen Grenzwertes.
Polish. ** Górna granica normy
* Verteilt auf zwei Dosen täglich, morgens und abends. ** Obere Normgrenze
PolishW przypadku przedawkowania liczba płytek krwi może zwiększyć się powyżej normy.
Im Falle einer Überdosierung können die Thrombozytenzahlen über den Normbereich ansteigen.
PolishW większości przypadków wartości te samoistnie wracały do normy bez zmian w leczeniu.
In den meisten Fällen normalisierten sich diese Werte ohne eine Änderung der Therapie.
PolishJeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne
Diese Produkte werden zum Teil durch Glucuronidierung weiter metabolisiert.
PolishNajwiększa wartość APTT nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości górnej granicy normy.
Die maximale aPTT darf das Doppelte des Ausgangswertes nicht überschreiten.
PolishW większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.
Bei den meisten (61 %) verlief die Schwangerschaft im Hinblick auf Dauer und Geburt normal.
PolishJeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne
Eine Anwendung bei Kindern sollte nur durch einen Spezialisten erfolgen.
PolishSamochody nowe będą spełniać wyższe normy jakości w porównaniu z samochodami używanymi.
Bei neuen Autos ist der Qualitätsstandard jedoch höher angesetzt als bei Gebrauchtwagen.
PolishFosfataza alkaliczna ≤ 2, 5 górna granica normy (należy brać pod uwagę izoenzymy wątrobowe
Alkalische Phosphatase ≤ 2,5 ULN (falls die Erhöhung ossären Ursprungs ist, sollten die
PolishJeśli myślisz w ten sposób, to stosujesz Platońskie normy moralne.
Wenn man so darüber nachdenkt, hat man einen moralischen Massstab nach Plato.
PolishWiemy, że te międzynarodowe normy działają, ponieważ już jedną taką mamy.
Wir wissen, dass diese internationalen Standards funktionieren, da wir bereits einen haben.
PolishWliczamy w nie poczucie współodpowiedzialności, wspólne normy, które łączą ludzi w społeczność.
Bedingter Zugang: Man kann Andere einladen, aber sie müssen sich an die Regeln halten.
PolishKeynes nazwał to „paradoksem oszczędności” -- oszczędzanie spowalnia powrót do normy.
Kenyes nennt das den "Paradox des Ersparnisses" -- Sparen erschwert die wirtschaftliche Erholung.
PolishZazwyczaj wartości te powracają do normy po odstawieniu gemfibrozylu.
Diese sind normalerweise nach Absetzen von Gemfibrozil reversibel.
PolishU większości pacjentów po leczeniu preparatem Carbaglu poziom amoniaku wracał do normy.
Bei den meisten Patienten normalisierte sich der Ammoniakspiegel nach der Behandlung mit Carbaglu.
PolishPo posiłku podwyższony poziom insuliny powraca do normy.
Die erhöhten Insulinwerte gingen nach der Mahlzeit auf ein normales Niveau zurück.
PolishU innych 5 pacjentów wystąpiło ponad trzykrotne, w stosunku do normy, podwyższenie aktywności enzymów
Eine über 3fache Erhöhung der Werte wurde bei 5 weiteren Patienten gesehen.