"normalizacja" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"normalizacja" Almanca çeviri

PL

normalizacja {dişil}

volume_up
normalizacja (ayrıca: unormowanie)
% w porównaniu do 39 %; p < 0, 0001 i normalizacja AlAT:
%; p < 0,0001 und ALT-Normalisierung von 70 % vs.
Normalisierung der ALT (≤ 1fach ULN)

"normalizacja" için eşanlamlılar (Lehçe):

normalizacja

Almanca' de "normalizacja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNormalizacja hematologiczna zwykle następuje w ciągu dwóch tygodni.
Die hämatologische Erholung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Wochen.
PolishU 6 (40 %) z nich do końca badania nastąpiła normalizacja LVM.
Von diesen hatten 6 (40 %) bis zum Ende der Studie normalisierte LVM-Werte.
Polish% w porównaniu do 39 %; p < 0, 0001 i normalizacja AlAT:
PolishW większości przypadków normalizacja następowała po obniżeniu dawki leku lub zakończeniu leczenia.
Die Mehrheit der Fälle konnte durch eine Reduktion der Dosis oder durch einen Abbruch der Behandlung erfolgreich behandelt werden.
PolishU ponad dwóch trzecich pacjentów supresja miana DNA HBV w surowicy występowała razem z normalizacją aktywności AlAT.
Bei mehr als zwei Drittel der Patienten war die Suppression der Serum-HBV-DNA assoziiert mit einer Normalisierung der ALT- Werte.
Polishnormalizacja AlAT (w granicach normy)
PolishW badaniu WV 16241 pierwotnym punktem końcowym oceny skuteczności była normalizacja aktywności AlAT i HBV- DNA poniżej 2 x 104 kopii/ ml.
In der Studie WV16241 waren die primären Wirksamkeitsendpunkte GPT-Normalisierung und HBV-DNA unter 2 x 104 Kopien/ml.
PolishJeśli wystąpiły zaburzenia związane z leczeniem, przed rozpoczęciem podawania natalizumabu musi nastąpić ich normalizacja.
Anzeichen behandlungsbedingter Auffälligkeiten müssen sich wieder normalisiert haben, bevor die Behandlung mit Natalizumab begonnen werden kann.
PolishDrugorzędowymi punktami końcowymi była odpowiedź histologiczna, normalizacja AlAT oraz różne wskaźniki skuteczności przeciwwirusowej.
Sekundäre Endpunkte waren histologisches Ansprechen, ALT- Normalisierung sowie unterschiedliche Parameter der antiviralen Wirksamkeit.
PolishW przeprowadzonych badaniach, u dwóch pacjentów z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa po terapii preparatem Replagal nastąpiła normalizacja czynności serca.
In den durchgeführten Studien kamen zwei Patienten mit Rechtsschenkelblock nach der Therapie mit Replagal zu normalen Befunden zurück.
PolishTe zwiększenia aktywności były na ogół bezobjawowe i normalizacja wyników następowała po przerwaniu leczenia lub w trakcie kontynuacji leczenia.
Diese Erhöhungen waren im Allgemeinen asymptomatisch und gingen nach Absetzen der Therapie oder im Verlauf der Therapie auf die Ausgangswerte zurück.
PolishNormalizacja aktywności AlAT wystąpiła u 31 % (14/ 45) pacjentów otrzymujących połączone leczenie w porównaniu do otrzymujących samą lamiwudynę 6 % (3/ 47).
Eine Normalisierung der ALT-Spiegel trat bei 31 % (14/45) der Patienten, die die Kombinationstherapie erhielten, im Vergleich zu 6 % (3/47), die Lamivudin allein erhielten, auf.
PolishU większości pacjentów z białaczką włochatokomórkową normalizacja jednej lub więcej zmiennych hematologicznych występuje w ciągu jednego do dwóch miesięcy leczenia preparatem IntronA.
Bei den meisten Patienten mit Haarzellenleukämie beginnt die Normalisierung eines oder mehrerer hämatologischer Parameter im Verlauf des ersten bis zweiten Behandlungsmonats mit IntronA.