"normalizacja" için Lehçe-Almanca çeviri

PL

"normalizacja" Almanca çeviri

PL normalizacja
volume_up
{dişil}

normalizacja (ayrıca: unormowanie)
% w porównaniu do 39 %; p < 0, 0001 i normalizacja AlAT:
%; p < 0,0001 und ALT-Normalisierung von 70 % vs.
Normalisierung der ALT (≤ 1fach ULN)

"normalizacja" için eşanlamlılar (Lehçe):

normalizacja

Almanca' de "normalizacja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNormalizacja hematologiczna zwykle następuje w ciągu dwóch tygodni.
Die hämatologische Erholung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Wochen.
PolishU 6 (40 %) z nich do końca badania nastąpiła normalizacja LVM.
Von diesen hatten 6 (40 %) bis zum Ende der Studie normalisierte LVM-Werte.
PolishW większości przypadków normalizacja następowała po obniżeniu dawki leku lub zakończeniu leczenia.
Die Mehrheit der Fälle konnte durch eine Reduktion der Dosis oder durch einen Abbruch der Behandlung erfolgreich behandelt werden.
PolishJeśli wystąpiły zaburzenia związane z leczeniem, przed rozpoczęciem podawania natalizumabu musi nastąpić ich normalizacja.
Anzeichen behandlungsbedingter Auffälligkeiten müssen sich wieder normalisiert haben, bevor die Behandlung mit Natalizumab begonnen werden kann.
PolishW przeprowadzonych badaniach, u dwóch pacjentów z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa po terapii preparatem Replagal nastąpiła normalizacja czynności serca.
In den durchgeführten Studien kamen zwei Patienten mit Rechtsschenkelblock nach der Therapie mit Replagal zu normalen Befunden zurück.
PolishTe zwiększenia aktywności były na ogół bezobjawowe i normalizacja wyników następowała po przerwaniu leczenia lub w trakcie kontynuacji leczenia.
Diese Erhöhungen waren im Allgemeinen asymptomatisch und gingen nach Absetzen der Therapie oder im Verlauf der Therapie auf die Ausgangswerte zurück.