"vibrationer" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"vibrationer" İngilizce çeviri

EN
volume_up
vibration {comm. gen.}
EN

"vibration" İsveççe çeviri

SV vibrationer
volume_up
{çoğul}

1. Müzik

vibrationer
volume_up
pulse {isim}

"vibration" için eşanlamlılar (İsveççe):

vibration

"vibration" için eşanlamlılar (İngilizce):

vibration

İngilizce' de "vibrationer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVibrationer på arbetsplatsen kan inte anses vara direkt gränsöverskridande.
Vibrations in the workplace cannot be seen as a directly cross-border issue.
SwedishForskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
The research is focused on sound quality, structural acoustics, metrology, and vibrations.
SwedishLågfrekvent buller och dess vibrationer upplever somliga personer som mycket obehagliga.
Some people find low-frequency noise and its vibrations very unpleasant.
SwedishSom ni vet har vi redan antagit bestämmelser om vibrationer, buller och elektromagnetiska fält.
I do not believe, Mr Mann, that protecting workers ’ health puts jobs at risk.
SwedishForskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
The research focuses on sound quality, structural acoustics, measurement methodology, and vibrations.
SwedishMinisterrådet har lagt fram ett gemensamt ställningstagande om mekaniska vibrationer.
There are a great many good things in the common position.
SwedishJag står i kontakt med rätt betydelsefulla andliga vibrationer.
I'm in contact with some quite important spiritual vibrations.
SwedishMinisterrådet har lagt fram ett gemensamt ställningstagande om mekaniska vibrationer.
Mr President, the Council of Ministers has presented a common position on mechanical vibrations.
SwedishSom ni vet har vi redan antagit bestämmelser om vibrationer, buller och elektromagnetiska fält.
As you know, we have already adopted provisions relating to vibrations, noise and electromagnetic fields.
SwedishDet finns två laboratorier inom avdelningen: Laboratoriet för Akustik och vibrationer och eMaintenance lab.
There are two labs within the divison: the Acoustics and vibrations lab and the eMaintenance lab.
SwedishVibrationer som överförs till kroppen orsakar ryggsmärtor och diskbråck liksom skador på ryggraden.
Whole body vibrations cause lumbar pain, slipped discs, as well as premature degeneration of the spinal column.
SwedishCOUPVIB - Kopplade vibrationer i vertikala rotorer.
SwedishDet är också bra att alla tre institutionerna tycks ha enats om en metod för att begränsa dessa vibrationer.
It is also good that all three institutions appear to be in agreement as to a method of limiting these vibrations.
SwedishLiknande lagstiftning antogs under föregående period om buller, vibrationer och elektromagnetisk strålning.
Similar legislation was adopted in the previous period, in relation to noise, vibrations and electromagnetic radiation.
SwedishExtremt hotfulla vibrationer var överallt.
SwedishDet finns ganska tydliga bevis för att starka vibrationer förorsakar skador, vilket det inom vetenskapen råder enighet om.
There is a quite clear connection between strong vibrations and injury. That is something that science is agreed about.
SwedishVi har tidigare klarat av vibrationer och buller och har nu kommit till elektromagnetiska fält och arbetstagarnas exponering för dem.
The second objective has been to reach an agreement before the end of the term of office so that we do not keep putting off the issue.
SwedishVi har tidigare klarat av vibrationer och buller och har nu kommit till elektromagnetiska fält och arbetstagarnas exponering för dem.
We have previously dealt successfully with vibrations and noise and are now dealing with electromagnetic fields and workers’ exposure to these.
SwedishNu har man i alla de europeiska länderna en plikt att ta problemet med skakningar och vibrationer på allvar.
It is not something we knew all along that we would obtain, but all European countries are now obliged to take the problem of shocks and vibrations completely seriously.
SwedishNär dessa går i ingrepp upplevs återkopplingen via vibrationer i chassi och pedaler, samtidigt med de ljud som bildas, ett stort obehag för många förare.
When they engage experienced feedback via vibrations in the chassis and pedals, while the sound made, a major inconvenience for many drivers.