"veta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"veta" İngilizce çeviri

SV veta
volume_up
[visste|har vetat] {fiil}

1. genel

Vad vill vi veta, vad kan vi veta och vem får veta vad?
What do we want to know, what can we know and who is allowed to know what we know?
Målet är inte att veta vem som gör vad, utan att veta vem som gör det som är bäst.
The objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
De behöver veta var jag har för mig saker eftersom de vill veta vad jag ha för mig.
They need to know where I'm doing my business, because they want to know about my business.
veta (ayrıca: uppge, uppmana, anmoda, meddela)
Jag skulle vilja veta av er, herr kommissionär, när börjar denna framtid egentligen?
I wonder if you could tell me, Commissioner, when this future will start?
Därför skulle jag gärna vilja veta: Vad menar ni rent konkret med jordbrukssed?
I would also like you to tell me what you mean in real terms by agricultural practice.
Kan jag få veta hur långt tid ni tror att den processen kommer att ta?
Could you tell me how long you anticipate that process continuing?
veta (ayrıca: känna)

2. demode

veta

"veta" için eşanlamlılar (İsveççe):

veta

İngilizce' de "veta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
It must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
SwedishDetta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.
That will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
SwedishKan jag få veta på vems begäran och vilka skäl som angavs för att ta tillbaka den?
Can I be told at whose request, and what reasons were given for withdrawing that?
SwedishVi får veta att denna anslutning är nödvändig för vår ekonomi och vår säkerhet.
We are told that this accession is necessary for our economy and our security.
SwedishJag har fått veta att din personal inte meddelade din talartid.
Mrs Sinclaire, I have been told that your staff did not notify your speaking time.
SwedishI dag får vi veta mer, och detta gör naturligtvis också att vi tvingas handla.
More things become known to us today, and we are of course forced to take action.
SwedishJu mer jag får veta om Tunisien, desto mer positivt blir mitt intryck av landet.
The more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes.
SwedishVi behövde inte den här krisen för att få veta att det finns konflikter i området.
We did not need this crisis to find out that there were conflicts in the area.
SwedishVi måste veta att dessa barn hur som helst är märkta för livet, om de överlever.
When these children survive, it must be said, they are in any case scarred for life.
SwedishDen består i att veta hur de kommande regeringskonferenserna skall organiseras.
This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
SwedishJag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
SwedishDet är omöjligt att veta hur många av dessa som är fria från destruktiva program.
It cannot be known how many of these systems are free of malicious software.
SwedishVill du veta mer om lagstiftningen i Ungern eller har du ett juridiskt problem?
Would you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?
SwedishVi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
SwedishAlla måste veta att samarbete betyder att alla är beredda att tala med varandra.
We must all be aware that cooperation means that all are ready to talk to each other.
SwedishVi har fått veta att kandidaten önskar göra ett uttalande först.
(DE) Mr President, we were told that the candidate wished to make a statement first.
SwedishSedan fick vi veta att en sådan granskning inte var liktydig med en utredning.
Then we learned that such an examination did not amount to an investigation.
SwedishDet var en stor ära och vi fick omedelbart veta hur mycket stöd de behöver.
It was a great honour and we learnt immediately how much assistance they need.
SwedishJag hyser vissa farhågor angående detta, och det vill jag att ni ska veta.
I have some misgivings in this regard, and this is a point that I wish to make.
SwedishDe har rätt att få veta att märkningen med " light " och " mild " är vilseledande.
People inhale more if they have a light cigarette than any other cigarette.