"vara bosatt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"vara bosatt" İngilizce çeviri

SV vara bosatt
volume_up
{fiil}

vara bosatt (ayrıca: vistas, dröja, leva, bo)
vara bosatt (ayrıca: vistas, leva, bo, fortleva)
Enligt tillgängliga uppgifter kommer omkring 75 procent av mänskligheten att vara bosatt i kustregioner 2010.
According to available data, by 2010 approximately 75% of humanity will live in coastal regions.
Enligt vissa prognoser kommer omkring 75 procent av befolkningen att vara bosatt i kustområden 2010.
Based on some forecasts, in 2010 around 75% of the population will be living in coastal zones.
Hela EU har ett intresse av att det skall vara möjligt att vara bosatt och tjäna sitt uppehälle i hela EU.
The whole of the EU has an interest in its being possible to be resident, and earn one' s living, throughout the EU.
vara bosatt (ayrıca: vistas, leva, bo, residera)

İngilizce de "vara bosatt" için benzer çeviriler

vara isim
vara fiil
bosatt isim
English
bosatt sıfat
bosätta fiil
våra zamir
English

İngilizce' de "vara bosatt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEnligt vissa prognoser kommer omkring 75 procent av befolkningen att vara bosatt i kustområden 2010.
Based on some forecasts, in 2010 around 75% of the population will be living in coastal zones.
SwedishHela EU har ett intresse av att det skall vara möjligt att vara bosatt och tjäna sitt uppehälle i hela EU.
The whole of the EU has an interest in its being possible to be resident, and earn one's living, throughout the EU.
SwedishHela EU har ett intresse av att det skall vara möjligt att vara bosatt och tjäna sitt uppehälle i hela EU.
The whole of the EU has an interest in its being possible to be resident, and earn one' s living, throughout the EU.
SwedishDet fall som finns handlar om att representanten skulle tvingas vara bosatt i det land där verksamheten utförs.
The case that exists is about the need to force the representative to be resident in the country in which the activity is taking place.
SwedishEnligt förslaget måste den dömda personen vara medborgare i medlemsstaten i fråga, vara stadigvarande lagligt bosatt där eller ha nära anknytning till den staten.
According to the text, the person has to be a national of that Member State, be legally resident there, or have close links with it.
SwedishDenna kvinna informerades om att hon måste vara bosatt i Tyskland.
One of my constituents had difficulty in having a blue disabled badge issued in Germany: Mrs Nuttall was informed that she had to be a resident in Germany.