"vag" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin våg, väg, väga
SV

"vag" İngilizce çeviri

volume_up
vag {sıf.}

SV vag
volume_up
{sıfat}

vag (ayrıca: allmän, svag, oklar, obestämd)
volume_up
vague {sıf.}
För övrigt måste man säga att ECB: s " oavhängighet " förblir en otydlig och vag punkt.
Furthermore, note that the 'independence ' of the ECB remains unclear and vague.
För övrigt måste man säga att ECB: s " oavhängighet" förblir en otydlig och vag punkt.
Furthermore, note that the 'independence' of the ECB remains unclear and vague.
Den preliminära rapporten var möjligen, förståeligt nog, vag och allmän.
The initial report was perhaps understandably vague and general.
vag (ayrıca: dunkel, svag, matt, oklar)
volume_up
dim {sıf.}
Då blir sjukdomen som dittills varit en vag och avlägsen företeelse, plötsligt mycket verklig.
Then the disease, which has hitherto been a dim and distant concept, suddenly becomes very real.
Tyvärr är medlemsstaterna av en annan åsikt, en mycket vagare sådan, och därför är kvällens diskussion främst tänkt som en debatt med rådet.
The Member States, unfortunately, take a different view, and a much dimmer one, and that is why this evening is mainly intended as a debate with the Council.
vag (ayrıca: obestämd, oöverskådlig)
vag (ayrıca: icke bindande, obindande)
Allt de erbjuder utvecklingsländerna i utbyte är ett vagt och till intet förpliktande tillkännagivande om ett avskaffande av exportsubventioner, vilket är – milt uttryckt – orättvist.
All they offer the developing countries in return is a vague and noncommittal announcement about the abolition of export subsidies, which is – to put it mildly – unfair.
vag (ayrıca: odefinierad, oklar, obestämd)

"vag" için eşanlamlılar (İsveççe):

vag

İngilizce' de "vag" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishÄn så länge har vi bara en mycket vag idé om vad detta skulle kunna innebära.
So far, we have only the vaguest outline of what that might represent.
SwedishÄn så länge har vi bara en mycket vag idé om vad detta skulle kunna innebära.
So far, we only have the vaguest outline of what that might look like.
SwedishDen förklaring som har gjorts om detta var i mitt tycke senkommen, blygsam och vag.
The announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
SwedishÄndå är en vag åtgärd iögonfallande på grund av sin frånvaro.
Nonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.
SwedishFormuleringen är för vag: nu har det blivit mycket mer än en språkfråga.
This formulation is too weak: since then it has become a question of much more than languages.
SwedishDet är en typiskt vag formulering som definieras på nytt i samband med olika särskilda fall.
This is a typically open formulation which is redefined of course in different specific cases.
SwedishRådets tjänstgörande ordförande avslutade med en något vag ideologisk anmärkning, och må så vara.
Mr President-in-Office, you concluded on a vaguely ideological note, which is fair enough.
SwedishMen den aktuella texten förblir mycket vag på många områden.
I can tell you that this is the kind of action we should also be encouraging in Africa.
SwedishFormuleringen av vårt oberoende handlande är lite för vag.
The phrasing of our independent action is a little bit too loose.
SwedishEn vag finanspolitik har visat sig vara ineffektiv och har inte uppmuntrat tillväxt i våra ekonomier.
A loose fiscal policy has proved to be ineffective and has not encouraged growth in our economies.
SwedishPå dagordningen måste man emellertid ta upp konkreta frågor och inte vara så vag som den verkar bli.
However, the agenda must tackle the central issues and not skirt around them, as it currently threatens to do.
SwedishFör det andra får jag ibland en vag känsla av att de här strategiska partnerskapen mest är av symbolisk karaktär.
Secondly, I sometimes get an indefinable feeling that these strategic partnerships are largely symbolic.
SwedishMen som ni ser är den extremt vag.
SwedishDet vackra är, ni kan säkert se det längst kanten där nån slags, vag, nästan dimmliknande rök som reser sig från ytan.
What's beautiful is, you can probably see on the limb there some faint, sort of, wisps of almost smoke rising up from the limb.
SwedishI själva verket är många av de patent som beviljas ingenting annat än en vag beskrivning av en logisk process.
I have the impression that we are witnessing a growing trend towards generic patents, precisely in order to make the claims as broad as possible.
SwedishEn vag finanspolitik har visat sig vara ineffektiv och har inte uppmuntrat tillväxt i våra ekonomier.
The reasons for this situation also lie in the low level of internal demand and uncertainty concerning job security, social protection, salaries and pensions.
SwedishMen det är inte så mycket detta som den anda som har uppstått, som är ganska vag, rik på förhoppningar men utan vilja till samordning.
But it is not so much this as the rather uncertain spirit which has emerged, full of hope but lacking the desire to coordinate.
SwedishDet är en lite vag formel, som verkar begränsa FN:s roll till att framför allt samordna det humanitära biståndet, eller bara något mer än så.
The formula is generic and seems to confine the role of the UN chiefly to the coordination of humanitarian aid or not much more.
SwedishDet är en lite vag formel, som verkar begränsa FN: s roll till att framför allt samordna det humanitära biståndet, eller bara något mer än så.
The formula is generic and seems to confine the role of the UN chiefly to the coordination of humanitarian aid or not much more.
SwedishMen i stället för att garantera verkligt fri rörlighet för tjänster inom EU är den lagstiftning som har skapats ofullständig och vag.
Yet instead of guaranteeing genuine free movement of services within the EU, the regulation that has come into being is incomplete and imprecise.