"utrustning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"utrustning" İngilizce çeviri

volume_up
utrustning {comm. gen.}
EN

SV utrustning
volume_up
{ortak cins}

1. genel

Kompatibilitet av elektrisk utrustning, avsedda för den europeiska marknaden.
Compatibility of electrical equipment, intended for the European Market.
Har de snabba gränsinsatsenheterna egen utrustning för gränskontroll och övervakning?
Do the Rabit teams have their own equipment for border control and surveillance?
De saknar konkurrenskraft på grund av sin föråldrade tekniska utrustning.
They are uncompetitive due to their obsolete technical equipment.
utrustning (ayrıca: saker, grejer, växel, anordning)
volume_up
gear {isim}
Mera selektiv utrustning fanns tillgänglig som borde ha främjats i stället.
More selective gear was available which should have been promoted instead.
Miljontals ton uttjänta fiskenät, utrustning som fortsätter att döda.
Millions of tons of discarded fishing nets, gear that continues to kill.
Are you saying there's something wrong with my gear?
utrustning (ayrıca: utstyrsel)
volume_up
accouterment {isim} [Amer.]
utrustning (ayrıca: utstyrsel)
volume_up
accoutrement {isim} [Brit.]
utrustning (ayrıca: bestyckning, beväpning, krigsutrustning)
När det gäller den militära styrkan är det, som jag sade tidigare, samma människor med samma utrustning.
As regards armaments, as I said before it is the same people with the same equipment.
utrustning (ayrıca: saker, ägodelar)
volume_up
clobber {isim} [Brit.] [argo]
utrustning (ayrıca: grejer, attiraljer, baggage)
utrustning (ayrıca: sats, saker, bytta, verktyg)
volume_up
kit {isim}
Våra regeringar har utrustat sig med en IKEA-liknande utrustning, en verktygslåda som borde göra att varje enskild stat kan tråckla ihop en särskild lösning för varje specifik situation.
Our governments have equipped themselves with an IKEA-style kit, a toolbox that should allow each State to cobble together a specific solution for each specific situation.
utrustning (ayrıca: grupp, band, tillbehör, redskap)
volume_up
outfit {isim}

2. "tillbehör, grej"

utrustning (ayrıca: grejer, tillbehör, attiralj, attiraljer)

"utrustning" için eşanlamlılar (İsveççe):

utrustning

İngilizce' de "utrustning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishPrislappen på 350 000 ger en utrustning som är en av de bättre i sitt slag.
The price tag of 350 000 SEK provides a device that is one of the better of its kind.
SwedishMan måste ta hänsyn till båda dessa förhållanden när det gäller fordonens utrustning.
Both conditions must be taken into consideration when fitting out vehicles.
SwedishDen måste snabbt få förfoga över egen utrustning och giltiga förfaranden.
This will quickly have to establish its own facilities and proper working procedures.
SwedishDetta täcker utrustning som till exempel filtar, tält, mobila kök och elgeneratorer.
That will cover items such as blankets, tents, mobile kitchens and electrical generators.
SwedishSkyguide saknade personal och utrustning på bekostnad av säkerheten.
Skyguide was so lacking in human and material resources that safety was affected.
SwedishJag håller särskilt med om att det behövs säkra hamnar med lämplig utrustning.
I particularly agree with the need for suitably equipped safe havens.
SwedishHon har inte ens rätt utrustning, men som tur är har hon tagit med lite Novocaine.
She doesn't even have the proper instruments, but fortunately she has brought some Novocaine.
SwedishVåra militära styrkor överutnyttjas på ett desperat sätt och saknar viktig utrustning.
There are dozens more such irrelevant and interfering items of EU legislation on the stocks.
SwedishDen första handlar om vilken teknisk utrustning som bäst skyddar barnen.
The first concerns the best technical device for protecting children.
SwedishDetta byte av utrustning på fartygen innebar ökade kostnader, kostnader som redarna betalade.
This refit of the vessels entailed increased costs, which were borne by the shipowners.
SwedishVi måste ge våra trupper det bästa, både när det gäller utrustning och utbildning.
In order to do that we must rationalise our defence spending, as Mr Queiró's report has pointed out.
SwedishNär det gäller den militära styrkan är det, som jag sade tidigare, samma människor med samma utrustning.
There were questions, especially from Mr von Wogau, about the command structure.
SwedishFN ville snabbt få personal och utrustning på plats men det fanns inga kartor.
The U.N. wanted to rush people and supplies to the area.
SwedishDirektivet berör inte särskilda bullerkällor som t.ex. flygplansmotorer och ljuddämpande utrustning.
The directive does not concern specific sources such as aircraft engines and hushkits.
SwedishBiståndet var i form av insatsstyrkor, specialiserad utrustning och finansiellt stöd.
The assistance took the form of intervention teams, highly specialised material and financial support.
SwedishMen hur skall det kunna göra det om det inte har tillräckligt med utrustning för sitt arbete?
How can it do that if it is not adequately equipped for its work?
SwedishFörenade kungariket fortsätter att bedriva en blomstrande handel med brittisktillverkad militär utrustning.
The UK continues to have a flourishing trade in British-made military goods.
SwedishPumpar och medicinsk utrustning skickades till de översvämningsdrabbade områdena i Rumänien och Bulgarien.
Pumps and medical supplies were sent to the flood-affected areas of Romania and Bulgaria.
SwedishÄr ni säkra på att Europeiska sjösäkerhetsbyrån har lämplig utrustning?
Are you sure that your European Maritime Safety Agency really is equipped to deal with something like this?
Swedish1.Rådet har i sitt beslut bara yttrat sig om den framtida svarta lådan (1B-utrustning).
1.In its decision the Council has only expressed an opinion on the future black box (system mentioned in 1B).