"ute på fältet" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ute på fältet" İngilizce çeviri

SV

ute på fältet [örnek]

volume_up
ute på fältet
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field'.
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
I framtiden skall arbetet därför i stället göras ute fältet.
In the future, the work is therefore to be done out in the field.

İngilizce de "ute på fältet" için benzer çeviriler

ute sıfat
ute zarf
ute- sıfat
English
sıfat
English
zarf
English
edat
fält isim

İngilizce' de "ute på fältet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är emellertid också mycket viktigt att finansiera praktiska åtgärder ute fältet.
However, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
SwedishVi bör vara beredda på ett stödja dem som tar itu med de här problemen ute fältet.
We should be prepared to support those who are addressing the problems on the ground.
SwedishVi vill betona ett antal punkter som anses enormt viktiga av folk ute fältet.
It emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
SwedishUte fältet finns hela tiden de som ställer upp som frivilliga mänskliga sköldar.
They have been a constant presence by willingly forming a human shield.
SwedishVi måste kanske framför allt lyssna på den personal som arbetar ute fältet.
Perhaps, above all, we have to listen to the sharp-end professionals.
SwedishSlutligen, herr talman, måste förbättringarna också vara mätbara ute fältet.
Lastly, improvements in the field will also need to be measurable.
SwedishVia Eulex-uppdraget är EU ansvarigt för situationen ute fältet.
Via the EULEX mission, Europe is responsible for the situation on the ground.
SwedishNi kanske inte inser hur arga folk är ute fältet, men så är det.
You may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.
SwedishVi valda företrädare ser fördelarna med dessa reducerade mervärdesskattesatser ute fältet.
As elected representatives, we see the benefits of these VAT reductions on the ground.
SwedishMen vi kommer att få färre personer i Bryssel och fler ute fältet.
But we will have fewer people in Brussels and more people in the field.
SwedishVi får helt enkelt inte längre glömma verkligheten för människorna ute fältet.
We simply must not forget the reality of land and people.
SwedishDetta var också en viktig begäran till oss från människor ute fältet.
This was also a key request made to us by people in the field.
SwedishKommissionen har också velat fullfölja verkställandet av det fjärde programmet ute fältet.
The Commission also wanted to pursue the implementation of the fourth programme on the ground.
SwedishFör ögonblicket har vi inte sett några konkreta åtgärder ute fältet.
We have not, thus far, seen any practical action whatsoever.
SwedishVi är självklart för direkta stöd till projekt ute fältet.
We are, of course, in favour of direct aid to projects on the ground.
SwedishAllra viktigast är att vi också har sett utveckling ute fältet.
Most importantly, we have also seen developments on the ground.
SwedishJag tycker också att det är helt rätt att ni tar upp betydelsen av att vara synlig ute fältet.
I think it is also absolutely right that you raise the importance of being visible on the ground.
SwedishJag reste själv dit, undersökte läget ute fältet och jag stöder de tidigare talarna i detta avseende.
I went there myself, saw matters on the ground and support previous speakers in this regard.
SwedishTransnistrien har varit uppe till diskussion i debatten här i dag och debatteras även ute fältet.
Mr President, Transnistria has been an issue in the debate here today, and is an issue on the ground.
SwedishEn plastmatta låg ute fältet - och det får inte heller förekomma - och gräset hade växt igenom den.
A plastic mat was lying in the field - which should not happen either - and the grass had grown through it.