"uppgifter" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppgifter" İngilizce çeviri

volume_up
uppgifter {sad. çoğ.}
volume_up
uppgift {comm. gen.}
volume_up
uppgift {sad. çoğ.}

SV uppgifter
volume_up
{sadece çoğul}

volume_up
instructions {sad. çoğ.}
Om du är företagsägare och vill lägga till uppgifter för en enda företagsplats följer du anvisningarna nedan.
If you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body.'

"uppgifter" için eşanlamlılar (İsveççe):

uppgifter
Swedish
uppgift

İngilizce' de "uppgifter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishDessvärre hade jag ingen tillåtelse att kontrollera denna typ av uppgifter själv.
Unfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
SwedishSåväl förslagstexten som föredraganden talar om de uppgifter som stöds av fonden.
The tasks supported by the fund are covered in the proposal and by the rapporteur.
SwedishOm man också tittar på andra uppgifter ser man dock ett enormt handelsunderskott.
If you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
SwedishJag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.
I must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
SwedishJag vill bara nämna några uppgifter som redovisades i TEEB:s senaste resultat.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
SwedishVi ser med oro på dessa uppgifter, men jag vill inte spekulera i vad som hände.
We are worried by these reports, but I do not want to speculate about what happened.
SwedishOmkring 13 miljoner uppgifter finns för närvarande lagrade i det nuvarande systemet.
Some 13 million items of information are at present stored in the current system.
SwedishDe uppgifter som tas upp i betänkandet är uppseendeväckande, även om de är kända.
Since the details given in the report are not known, they cannot grab our attention.
SwedishMedlemmar i budgetkontrollutskottet påpekar behovet av mer exakta uppgifter.
Members of the Budgetary Control Committee point out the need for more precision.
SwedishI kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
SwedishAllt detta är uppgifter och behov, som är gemensamma för alla kandidatländerna.
All of these are tasks and requirements which are common to all applicant countries.
SwedishVi övervakar bankinspektionen, men detta är inte en av centralbankens uppgifter.
We monitor banking supervision, but this is not one of the tasks of the Central Bank.
SwedishNu frågar ni med all rätt: Vilka skulle den europeiske åklagarens uppgifter vara?
You are right to ask now what the duties of the European Public Prosecutor might be.
SwedishFör mig var det viktigt att även mycket specifika uppgifter skulle tas med.
It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.
SwedishResultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.
The results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
SwedishJag kan ta fram många fler uppgifter från sambandsmän i Kina och på andra platser.
I can produce several other details from liaison officers in China and other places.
SwedishDet är nödvändigt i sammanhanget att medlemsstaterna verkligen fullgör sina uppgifter.
It is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
Swedish(ES) Tack så mycket för allt, och jag önskar er lycka till med era nya uppgifter.
(ES) Thank you for everything, and I wish you good luck in performing your new tasks.
SwedishI vår sekretesspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personliga uppgifter.
Review our Privacy Policy for details about how we handle your personal information.