"uppdragsgivare" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppdragsgivare" İngilizce çeviri

SV uppdragsgivare
volume_up
{ortak cins}

1. genel

uppdragsgivare (ayrıca: arbetsgivare, chef, företagare, arbetsköpare)
Detta skulle innehålla uppgifter om konstnärernas ställning, inriktning och deras avtals löptid samt uppgifter om deras arbetsgivare eller uppdragsgivare.
This would contain information on the status of each artist, the nature and duration of contracts, together with information on employers.
uppdragsgivare (ayrıca: chef, rektor)
Därför är det helt klart att offentliga uppdragsgivare måste kräva att det iakttas höga miljönormer.
Competition must not be pursued at the expense of the environment, and so it is perfectly clear that public principals must require the maintenance of high environmental standards.

2. İşletme

uppdragsgivare (ayrıca: arbetsgivare)
Detta skulle innehålla uppgifter om konstnärernas ställning, inriktning och deras avtals löptid samt uppgifter om deras arbetsgivare eller uppdragsgivare.
This would contain information on the status of each artist, the nature and duration of contracts, together with information on employers.
uppdragsgivare
Därför är det helt klart att offentliga uppdragsgivare måste kräva att det iakttas höga miljönormer.
Competition must not be pursued at the expense of the environment, and so it is perfectly clear that public principals must require the maintenance of high environmental standards.

"uppdragsgivare" için eşanlamlılar (İsveççe):

uppdragsgivare

İngilizce' de "uppdragsgivare" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishUppdragsgivare till ett examensarbete kan vara ett företag, en myndighet eller annan organisation.
A company, a government agency or other organization may be clients to a thesis.
SwedishEn av mina uppdragsgivare har i egenskap av testamentstagare blivit tilldelad egendom av en släkting.
One of my constituents has inherited a legal estate through the will of a relative.
SwedishIMF och Världsbanken är regimens verkliga uppdragsgivare.
It is the IMF and the World Bank who really give the orders in the regime.
SwedishVilka är deras uppdragsgivare, och hur kan de möjligen dra nytta av snäva enfrågekampanjer?
Who are their constituents and how can they possibly benefit from narrow, single-issue-driven campaigns?
SwedishÅr två i utbildningen planeras och genomförs ett hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare.
In year  two of the training is planned and implemented a health project in collaboration with a client.
SwedishDetta inom 14 arbetsdagar vid banken efter, naturligtvis, att den avtalade tidsfristen mellan uppdragsgivare och kund gått ut.
All this within a period of 14 banking days, naturally once the period agreed between originator and bank has expired.
SwedishParlamentarikernas enda uppdragsgivare måste vara dess väljare, inte ekonomiska eller religiösa särintressen.
The only people that MEPs should represent should be their electorates; they should not represent particular economic or religious interests.
SwedishFlyg- och rymdindustrin är uppdragsgivare för hundratals små och medelstora företag i de flesta av Europeiska unionens medlemsländer.
The aerospace industry awards contracts to hundreds of small and medium-sized businesses in most Member States of the European Union.
SwedishRöstfrihet till våra uppdragsgivare alltså, det är allt jag kan säga, och vad gäller resten av kammaren förlitar jag mig på dess klokhet.
I can only say that the members of the committee should have a free vote, and as for the rest of Parliament, I shall trust in your wisdom.
SwedishDet vore då absurt om dessa valda företrädare och anställda tjänstemän skulle ha rätt att undanhålla sina uppdragsgivare information.
It would therefore be absurd for these elected representatives and appointed officials to be entitled to withhold information from their electorate.
SwedishSjälvklart behåller varje uppdragsgivare, varje bankkund alltså, rätten att gå till nationell domstol och begära ersättning för det resterande beloppet.
Of course every originator, every customer of the bank, is entitled to go to law in his own country to recover the rest of the money.
SwedishDetta skulle innehålla uppgifter om konstnärernas ställning, inriktning och deras avtals löptid samt uppgifter om deras arbetsgivare eller uppdragsgivare.
This would contain information on the status of each artist, the nature and duration of contracts, together with information on employers.
SwedishAll erfarenhet visar att nya beslutsnivåer för skatteuttag leder till högre skatter och mindre kvar till medborgaren, våra uppdragsgivare.
All experience shows that new levels of decision-making for taxation lead to higher taxes and less money left for the citizens of the EU, whom we represent.
SwedishDet är ett oumbärligt begrepp för en modern offentlig förvaltning som känner ansvar inför sina uppdragsgivare.
The experts' report talks at length about 'responsibility', an essential concept for any modern civil service which is responsible to those it serves.
SwedishMånga renommerade advokatbyråer har yttrat sig i utlåtanden till denna fråga, varav ungefär hälften för och hälften emot, allt efter uppdragsgivare.
Many renowned legal firms have given their expert opinions on this issue, approximately half of which were in favour of it and half against, depending on the client's point of view.
SwedishDet gäller inte enbart redare utan också och framför allt uppdragsgivare i form av stora multinationella företag, vilket framgår av Erikas och Ievoli Suns haverier.
These are not only the shipowners but also, more especially, the contractors, who are large multinationals, as the losses of the Erika and the Ievoli Sun clearly illustrated.
SwedishDärför är det helt klart att offentliga uppdragsgivare måste kräva att det iakttas höga miljönormer.
Competition must not be pursued at the expense of the environment, and so it is perfectly clear that public principals must require the maintenance of high environmental standards.
SwedishRunt om i EU använder uppdragsgivare allt oftare en rad underentreprenörer från andra medlemsstater, och det blir allt vanligare att utsända arbetare inte får betalt.
Throughout the European Union, order-givers are increasingly using tiers of subcontractors from other Member States, and cases of seconded workers not being paid are becoming more common.
SwedishEn av mina uppdragsgivare, som är en högt kvalificerad lärare i moderna språk och som är gift med en fransman, har upptäckt att hennes kvalifikationer inte erkänns av de franska myndigheterna.
A constituent of mine, a highly qualified Modern Languages teacher married to a Frenchman, has found that her qualifications are not recognized by the French authorities.