"uppdra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppdra" İngilizce çeviri

SV uppdra
volume_up
{fiil}

På detta sätt försäkrar man att medlagstiftarna kan gå med på att uppdra åt kommissionen att anta åtgärder som skall tillämpas på specifika produkter.
That is the way to ensure the co-legislators can agree to mandating the Commission with regard to the adoption of measures to be applied to specific products.
Förhandlingsdirektiven borde därför uppdra åt kommissionen att förhandla fram en bestämmelse som garanterar att EU får ansluta sig till alla tilläggsprotokoll.
The negotiation directives should therefore mandate the Commission to negotiate a provision ensuring that the Union may accede to any of the additional protocols.
Men om vi behöver det, skulle det då inte vara långt snabbare, billigare och mer kostnadseffektivt att uppdra åt en av våra stora europeiska redovisningsbyråer att utföra arbetet?
But if we do, would it not be far quicker, cheaper and more cost-effective to commission one of our great European accounting firms to do the work?

İngilizce' de "uppdra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDen höga representanten, Catherine Ashton, bör uppdra åt Europeiska utrikestjänsten att aktivt främja ett allmänt avskaffande av dödsstraffet.
The High Representative, Baroness Ashton, should instruct the European External Action Service to actively promote the universal abolition of the death penalty.
SwedishHerr Thomas, jag har noterat ert påpekande, och jag skall uppdra åt parlamentets språktjänst att göra en kontroll, så att texten återges korrekt, så som ni begär.
Mr Thomas, I have made a note of your comment and I will see to it that a check is carried out by the Parliamentary language service to ensure that the rendering is correct, as you request.