"upp ur" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"upp ur" İngilizce çeviri

EN

SV upp ur
volume_up
{edat}

upp ur (ayrıca: från, ur, av, utom)
Så länge vi anammar globaliseringen kommer vi inte att kunna arbeta oss upp ur krisen.
As long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Dessa maskiner kom upp ur marken och började bränna upp allt.
This machine, it crawled out of the ground, started torching everything.
I vissa grunda sjöar i Alaska bubblar redan metangasen upp ur vattnet för.
Already in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.

İngilizce de "upp ur" için benzer çeviriler

upp zarf
English
upp fiil
English
upp edat
English
ur isim
ur zarf
English
ur edat
ur- sıfat
ur-
UR isim

İngilizce' de "upp ur" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe växer inte upp färdigformade ur marken efter en underskrift av en byråkrat.
They do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
SwedishDetta är en fråga som fortfarande måste tas upp såväl ur kulturell som praktisk synpunkt.
This issue needs to be explored further in both cultural and practical terms.
SwedishJärnvägarna håller så sakteliga på att ta sig upp ur en lång nedgångsperiod.
The railways are very gradually emerging from a long period of decline.
SwedishCirka 540 människor har omkommit och det grävs fortfarande upp lik ur ruinerna.
There are approximately 540 people dead, and the dead are still being exhumed from the ruins.
SwedishLåt mig nu läsa upp något ur PISA-rapporten som är mycket viktigt.
Now I would like to read something from the PISA report, which is very relevant.
Swedish   I betänkandet tar föredraganden upp naturkatastrofer ur ett miljöperspektiv.
   In her report, the rapporteur discusses natural disasters from an environmental perspective.
SwedishJag vill inte göra som den föregående talaren och ta upp det ur ett antieuropeiskt perspektiv.
I approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.
SwedishLåt oss göra allt för att dra upp de fattigaste länderna ur träsket.
Let us do everything possible to help the poorest countries fight poverty.
SwedishDet är något jag behövde ta upp, i varje fall ur tysk synvinkel.
That is something that I needed to mention, at least from the German point of view.
Swedish   – Vid två tillfällen förra helgen drogs två kroppar upp ur havet i Malta.
   – Last week-end, on two separate occasions, two corpses were brought up from the sea in Malta.
SwedishProblemet med odeklarerat arbete tas inte upp ur arbetstagarnas perspektiv.
It does not address the problem of undeclared work from the point of view of workers' interests.
SwedishJag hoppas att Mellanösternkvartetten nu har vaknat upp ur sin dvala.
I hope that the Middle East Quartet is now roused from slumber.
SwedishDet är bara ungefär 50 procent av de metaller vi plockat upp ur jordskorpan som är i användning.
Only about 50 % of the metals we have taken from the earth’s crust are currently being used.
SwedishDet som skall lyftas upp ur träsket får inte belastas ännu mer.
Mr President, there is no point flogging a dead horse.
SwedishLönar sig att plocka upp kopparkabel ur marken i Linköping?
Will it pay to excavate copper cables from the ground under Linköping?
SwedishVakna upp ur förtrollningen och rösta nej till Nassauer och ja till den alternativa kompromissen.
Stop being so bewitched and vote against Mr Nassauer and in favour of the alternative compromise.
SwedishTill sist vill jag ta upp en sak ur ett portugisiskt perspektiv.
Lastly, I wish to make a point from a Portuguese perspective.
SwedishFartygsvarvet i Gdańsk stiger nu upp ur sitt finansiella elände, och verksamheten börjar generera vinst.
The Gdańsk Shipyard is now emerging from its financial woes and beginning to operate at a profit.
SwedishJag anser att det är strategiskt av oss att ta upp frågan ur denna synvinkel och med dessa egenskaper.
I think it is strategic for us to address the issue from this aspect and with these characteristics.
SwedishI dag blir det omöjliga möjligt i Ukraina, och det ukrainska folket vaknar upp ur sin dvala.
Today the impossible is becoming possible in Ukraine, and the Ukrainian people are awakening from their lethargy.