"upp emot" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"upp emot" İngilizce çeviri

EN

SV upp emot
volume_up
{zarf}

upp emot (ayrıca: bortåt, nästan, närmare, nära på)
volume_up
almost {zarf}

İngilizce de "upp emot" için benzer çeviriler

upp zarf
English
upp fiil
English
upp edat
English
emot zarf
English
emot edat
English

İngilizce' de "upp emot" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishUpp emot 40 000 människor förlorade sina hem i den stora jordbävningen med flera efterskalv.
Up to 40 000 people were made homeless by the main quake and numerous aftershocks.
SwedishOch du kan behöva vänta upp emot två år eftersom hon är förbokad så långt fram.
You pay by credit card or whatever, and then she will call you sometime in the next two years.
SwedishLimfjorden kommer varje år att få ta emot upp till 1,6 miljoner ton salt.
The Limfjord would receive up to 1.6 million tonnes of salt per year.
SwedishDet innebär alltså att upp emot en tredjedel av det polska fisket visar sig vara illegalt.
This means, then, that something approaching a third of Polish fishing proves to be illegal.
SwedishI resolutionen föreslår man att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med upp emot 30 procent.
This resolution proposes an EU-level reduction of up to 30% in greenhouse gas emissions.
SwedishDen moderna produktionsstrukturen kan kosta upp emot en miljon euro.
The modern production structure can cost up to a million euros.
SwedishOfficiella siffror från FN förebådade upp emot 9 000 cancerrelaterade dödsfall till följd av denna olycka.
Official UN figures predicted up to 9 000 cancer-related deaths as a result of that accident.
SwedishOfficiella siffror från FN förebådade upp emot 9 000 cancerrelaterade dödsfall till följd av denna olycka.
Official UN figures predicted up to 9 000 cancer-related deaths as a result of that accident.
SwedishDetta skulle kunna ge en besparing på upp emot 600 miljoner euro.
This could deliver savings of up to EUR 600 million.
SwedishSedan gödde man dem tills de vägde upp emot 170-200 kg.
SwedishVarför använder då inte Europeiska kommissionen sin auktoritet för att sätta sig upp emot denna typ av indragningar av arbetstillfällen?
Why then does the Commission not use its authority to oppose these kinds of job cuts?
SwedishUpp emot hälften av de unga kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer säger att de tvingades till sin första sexuella erfarenhet.
Our Christian Democrat friends should agree on this, even if it involves non-enforceable rights.
SwedishIngen kan stå upp emot Akilles, inte ens Hector.
SwedishIngen reste sig då upp för att tala emot.
SwedishFör lagring av oformaterade data (BLOBs) finns i Adabas datatypen LONG, som kan ta emot upp till 2,1 GB data per kolumn.
For saving unformatted data (BLOBs) Adabas offers the data type LONG which can take up to 2.1 GB of data per column.
SwedishNär frågan kom upp uttryckte sig ingen emot.
SwedishJag är å andra sidan stolt över att vara parlamentsledamot av denna kammare, som står upp emot denna typ av barbariska gärningar.
I am, on the other hand, proud to be a Member of this House that stands up against those kinds of barbaric acts.
SwedishInget går upp emot färskt regnvatten.
SwedishAllt som allt talar vi om cirka upp emot en halv miljon människor som i högre eller lägre grad är i behov av humanitär hjälp.
In total, we are talking about up to half a million people to a greater or lesser extent in need of humanitarian assistance.
SwedishUpp emot hälften av de unga kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer säger att de tvingades till sin första sexuella erfarenhet.
Up to half the young women and girls in developing countries say that they were forced into their first sexual experience.