"universitetsutbildning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"universitetsutbildning" İngilizce çeviri

SV universitetsutbildning
volume_up
{ortak cins}

universitetsutbildning (ayrıca: högskoleutbildning)
volume_up
university education {isim} (higher education)
Det gäller grundskole-, gymnasie- och universitetsutbildning i lika hög grad.
This applies to primary, secondary and university education alike.
At the same time, he wanted to pursue a university education.
Det är inte bara universitetsutbildning som vi ska fokusera på.
It is not only university education we should focus on.
universitetsutbildning

İngilizce' de "universitetsutbildning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSlutligen vill jag säga ett par ord om universitetsutbildning.
SwedishVåld finns på alla nivåer: bland fattiga och rika, bland lågutbildade och personer med universitetsutbildning.
Violence is present at all levels: among the poor, the rich, the poorly educated and those with university degrees alike.
SwedishÅtgärder som ekonomiskt stöd för personer som är klara med sin universitetsutbildning är viktigt för en friktionsfri övergång till arbetsmarknaden.
Measures such as financial support for people who have completed university are essential for a smooth transition to the labour market.
SwedishVi ser att 36 procent av de män som har universitetsutbildning eller högre arbetar som chefer, jämfört med endast 15 procent av kvinnor med samma utbildning.
We find 36% of men of graduate level or above in management positions, compared with only 15% of women with the same level of education.
SwedishÄntligen har albanerna möjlighet att följa en universitetsutbildning på sitt eget språk men inom ramen för det officiella undervisningssystemet i Makedonien.
At long last, the Albanians now have the opportunity to attend university courses in their own language and within the official education system of Macedonia.
SwedishJag menar att vi nu måste koncentrera oss på inlärning i tidig ålder, och inte bara på universitetsutbildning eller yrkesutbildning, som vi tidigare gjort.
I believe that it is time, beyond focusing on university studies or on professional training, as we have been doing, for us to concentrate on early childhood learning.
SwedishStenrika elittrupper, vars medlemmar och hantlangare har universitetsutbildning, attackerar våra finans-, ekonomi- och säkerhetsinstitutioner.
Mr President, immensely rich élites, members and accomplices of which have enjoyed university training, are attacking our financial, economic and security institutions.
SwedishAv den anledningen har kommissionen vid flera tillfällen uppmanat Makedoniens myndigheter att lösa den ouppklarade frågan om universitetsutbildning på det albanska språket.
That is why the Commission has repeatedly urged the Macedonian Government to resolve the outstanding problem of higher education in the Albanian language.
SwedishNästan 9 procent av befolkningen är analfabeter, mindre än en tredjedel av befolkningen har grundskoleutbildning och endast 13 procent av libaneserna har universitetsutbildning.
Moreover, nearly 9% of the population are illiterate, less than one-third of the population reach primary school level, and only 13% of Lebanese reach university.
SwedishSlutligen anser jag att lika möjligheter i fråga om tillträde till universitetsutbildning måste främjas, så att inga europeiska begåvningar går förlorade.
Lastly, I believe it is vital to promote equal opportunities in access to university so that no fraction of European talent is wasted. We need young people to take an active part in the economy.