"ungefär" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ungefär" İngilizce çeviri

SV ungefär
volume_up
{zarf}

ungefär
volume_up
about {zarf} (approximately)
För närvarande sysselsätter Europas textilindustri ungefär två miljoner människor.
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
Och ungefär tio procent av de med synnedsättning får synhallucinationer.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
Enligt EUROSTAT har ungefär 2 % av medborgarna fått någon information.
According to Eurostat, only about 2 % of the people really know what is going on.
Transportsektorn står för ungefär 25 procent av de förorenande utsläppen.
The transport sector is responsible for approximately 25% of polluting emissions.
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer i det synliga universum.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Ungefär en tredjedel av dessa oegentligheter var direkta bedrägerifall.
Approximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
ungefär (ayrıca: omkring)
volume_up
some {zarf} (about)
Ungefär 15 procent av elektriciteten i Ryssland genereras genom kärnkraft.
Some 15 % of electricity in Russia is generated by nuclear power.
Fackföreningarna hävdar att ungefär 140 000 arbetstillfällen kommer att försvinna!
The trade union organizations suggest a loss of some 140 000 jobs!
- (HU) Europeiska kommissionen fastställde förhandlingsmandatet för ungefär 11 år sedan.
- (HU) The European Commission defined the negotiating mandates some 11 years ago.
ungefär
Jag vet att den svenske miljöministern just nu ungefär landar i Stockholm.
I know that the Swedish Minister for the Environment is landing in Stockholm just about now.
Jag tycker att det visar att ombudsmannen gör saker rätt på ett ungefär.
I think it shows that he has probably - just about - got it right.
That just about sums up our position.
ungefär (ayrıca: bortåt, nästan, närmare, nära på)
volume_up
nearly {zarf} [Brit.]
Av ungefär 44 000 parlamentsledamöter runtom i världen är bara 16 procent kvinnor.
Out of nearly 44 000 members of parliament worldwide, only 16% are women.
Ungefär en fjärdedel får ingen diagnos förrän de är nästan tre år gamla.
Some 25% are not diagnosed until they are nearly three years old.
Nära 400 miljoner indier, ungefär en tredjedel av landets befolkning, lever på en inkomst på mindre än en dollar per dag.
Nearly 400 million Indians, approximately a third of the country’ s population, live on an income of less than a dollar a day.
ungefär (ayrıca: typ, liksom)
Denna kommer att vara ungefär som ett överstatligt rådgivande serviceorgan mer än en myndighet.
This service is not an authority, it is a sort of intergovernmental consultancy service.
Och ungefär anti-globaliseringsrörelsens stora motto.
And sort of the big motto of the anti-globalization movement.
Sort of like the same sensation you get after sex.
ungefär (ayrıca: cirka, omkring, ungefärligen, i runda tal)
volume_up
approx. {zarf} [kısalt.] (approximately)
ungefär (ayrıca: typ)
volume_up
ish {zarf} [gün. dil] (kind of, approximately)
ungefär (ayrıca: däromkring)
volume_up
thereabout {zarf} [Amer.]
ungefär (ayrıca: däromkring)
volume_up
thereabouts {zarf} [Amer.]

"ungefär" için eşanlamlılar (İsveççe):

ungefär

İngilizce' de "ungefär" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta är ungefär de slutsatser som undersökningskommittén om BSE kom fram till.
To the letter, these are the conclusions of the commission of enquiry into BSE.
SwedishÅr 1993 stod användningen av kol för ungefär 60 procent av svaveldioxidutsläppen.
In 1993 the use of coal was responsible for 60 % of emissions of sulphur dioxide.
SwedishFlygindustrin har hittills ökat sina utsläpp med ungefär 100 procent sen 1990.
The air transport industry has increased its emissions by around 100% since 1990.
SwedishDet finns ungefär 400 000 personer med denna sjukdom inom Europeiska unionen.
It is estimated that something like 400 000 people in Europe have this condition.
SwedishNanotuber kan påverka människokroppen på ungefär samma sätt som asbestfibrer.
Nanotubes may behave in the human body in a manner similar to asbestos fibres.
SwedishUngefär hundra människor dör i genomsnitt varje dag medan över två hundra skadas.
On average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
SwedishDå var det mycket relevant eftersom vi var tvungna att börja ungefär vid noll.
This was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
SwedishI Polen brukade till exempel en billig energisparglödlampa kosta ungefär 5 zloty.
For example, in Poland, a cheap energy-saving light bulb used to cost around 5 zlotys.
SwedishSen har du hörsel och doft, som har ungefär samma hastighet som en hårddisk.
And then you have hearing and smell, which has the throughput of a hard disk.
SwedishVåra pengar skulle räcka till ungefär 2 500 båtar i stället för de 200 som nämns här.
Our money would buy something like 2500 boats in place of the 200 referred to here.
SwedishEn kvadriljon transistorer är ungefär samma sak som antalet neuroner i våra hjärnor.
A quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
SwedishUngefär tio procent, som jag sa, av personerna med synnedsättning får detta.
Something like 10 percent, as I said, of visually impaired people get these.
SwedishDet är ungefär som att försöka hindra samtal mellan människor i en stor folkmassa.
It would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.
SwedishVi vet ungefär hur det hela kommer att avlöpa och det blir negativt för oss.
We know more or less what the panel's decision will be. It will not look good for us.
SwedishDet finns ungefär 100 gånger fler aktiva vulkaner under havsytan- -än på land.
There are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.
SwedishUngefär en tredjedel av budgeten rör poster som ökar vår känsla av säkerhet.
Around one third of the budget is devoted to items that increase the sense of security.
SwedishTjänster som är beroende av radiospektrum utgör ungefär två till tre procent av EU:s BNP.
Services dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
SwedishÅr 2000 utbröt ungefär lika många bränder, men följderna blev helt annorlunda.
In 2000 there was a similar number of outbreaks but the outcome was completely different.
SwedishI Portugal och Tjeckien är medborgarnas inkomst, mätt som BNP, ungefär densamma.
In Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.
SwedishDet hela var alltså komplicerat, ungefär som förhandlingarna med Marocko om tomater.
So it proved as complicated as the negotiations with Morocco on tomatoes.