"undfallenhet" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"undfallenhet" İngilizce çeviri

volume_up
undfallenhet {comm. gen.}

SV undfallenhet
volume_up
{ortak cins}

undfallenhet (ayrıca: lugnande, stillande, blidkande)
I stället för att stödja undfallenhet måste vi stödja den legitima iranska oppositionen.
Instead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
The term frozen has a notion of appeasement.
Att återgå till ”business as usual” innan Moskva fullt ut uppfyller sina åtaganden gränsar till undfallenhet.
Returning to business as usual before Moscow fully complies with its commitments is close to appeasement.

İngilizce' de "undfallenhet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSanningen är att socialistgruppen har visat en anmärkningsvärd undfallenhet.
The truth is that the PSE Group has shown remarkable complaisance.
SwedishEuropas undfallenhet och unilaterala anpassning äger rum inom alla områden.
Mimetic and unilateral alignment by Europe on the United States has taken place in all fields.
SwedishDet är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
SwedishDet verkar bara finnas en fruktlös undfallenhet inför situationen, trots alla dessa underbara, goda avsikter.
There just seems to be an ineffectual permissiveness of the situation despite all these wonderful, pious good intentions.
SwedishDet fordras i själva verket mycket undfallenhet, för att inte säga feghet, för att européerna inte skall se detta uppenbara förhållande.
In actual fact, Europeans would have to be very weak or even - dare I say it - cowardly to overlook this evidence.
SwedishVi måste agera för att rättvisa skall skipas och vi måste undvika att det blir fler oskyldiga offer på grund av vårt agerande eller vår undfallenhet att agera.
We will have to act so that justice is done and in order to prevent, through action or omission, more innocent victims.
SwedishHerr ordförande, vår grundregel bör därför vara omedgörlighet vid allmänna upplägg och maximal undfallenhet vid konkreta tillämpningar.
Consequently, as a general principle, Mr President, we should be unyielding on general principles but as flexible as possible on specific applications.
SwedishDärför har det i själva verket inte funnits någon undfallenhet med den rättsliga tidsplanen med att säkra att beslutet att lyfta exportförbudet på brittiskt nötkött efterföljs
In effect, therefore, there has been no slippage in the legal calendar in ensuring compliance with the decision to lift the ban on exports of UK beef.
SwedishJag misstänker att det har mer att göra med undfallenhet mot det parlamentariska ?
I suspect it is more to do with compliance with the parliamentary clean air directive, as opposed to the parliamentary hot air directive which very often informs our debates.
SwedishJag misstänker att det har mer att göra med undfallenhet mot det parlamentariska?
I suspect it is more to do with compliance with the parliamentary clean air directive, as opposed to the parliamentary hot air directive which very often informs our debates.