"underverk" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"underverk" İngilizce çeviri

SV underverk
volume_up
{nötr}

underverk (ayrıca: mirakel, under)
Jag vet att Lissabonfördraget inte är ett underverk.
I am in a position to know that the Treaty of Lisbon is not a miracle.
Men inte desto mindre kan man ändå betrakta fredsprocessen i Makedonien som ett smärre underverk.
But all in all, the peace process in Macedonia may still be considered a small miracle.
Egentligen är det ett underverk att det fortfarande sker så mycket positivt när man läser de två betänkandena.
It is a miracle in fact that so many good things still happen when you read those two reports.
underverk (ayrıca: fenomen, under)
volume_up
wonder {isim}
Vilket tekniskt underverk dessa dolda kameror är!
What a wonder of technology this hidden camera is!
Europeiska och monetära unionen (EMU) är inte ett byggnadsverk som läggs till världens sju underverk.
EMU is not a construction to be ranked with the seven wonders of the world.
Detta är Astrodome, världens åttonde underverk... och idag möts här Odessa Permian och Dallas Carter.
This is the Astrodome, the eighth wonder of the world, and today... it's gonna be Odessa Permian versus Dallas Carter.
underverk
volume_up
marvel {isim}
Jag menar, Sirena igår var ett underverk, visst var hon?
I mean, Sirena last night was a marvel, wasn't she?
underverk (ayrıca: vidunder, underbarn)

İngilizce' de "underverk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishÄndå finns det människor som väntar sig underverk av en vidare avreglering.
Despite this, there are people who expect further liberalisation to be a panacea.
SwedishDen visar vilka underverk européerna kan åstadkomma när de gör gemensam sak.
It demonstrates the best that Europe can achieve when everyone joins forces.
SwedishDebattera den med alla aktörer och vänta inte på underverk eller på enskilda räddare.
Discuss the plan with everyone involved, and do not expect miracles or individual saviours.
SwedishSeny" , det katalanska sunda förnuftet, skulle göra underverk i rådet och kommissionen.
Seny - Catalan common sense, in other words - would work wonders at the Council and the Commission.
SwedishEuropeiska och monetära unionen (EMU) är inte ett byggnadsverk som läggs till världens sju underverk.
EMU is not a construction to be ranked with the seven wonders of the world.
SwedishHur man skall kunna betrakta detta som ett underverk som exempel på fri konkurrens förstår jag inte.
How anyone can consider that a prime example of free trade, I fail to see.
SwedishSeny ", det katalanska sunda förnuftet, skulle göra underverk i rådet och kommissionen.
Seny - Catalan common sense, in other words - would work wonders at the Council and the Commission.
SwedishMånga fler åtgärder måste vidtas om vi ska göra underverk.
Very many more measures will have to be taken if we are to work wonders.
SwedishInnan jag upptäckte vetenskapens underverk, var jag bara en enkel bonde i ett land av fattiga bönder.
Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers.
SwedishDetta är ett klart bevis för att det ännu förekommer underverk!
This is clear proof that miracles can still happen!
SwedishMen innan jag visar dig vad som finns inuti, så tänker jag berätta för dig att den kommer göra underverk för dig.
But before I show you what's inside, I will tell you, it's going to do incredible things for you.
SwedishTanken är att digitala bibliotek, digital färdskrivarutrustning, biometriska pass och e-förvaltning ska göra underverk.
   – Mr President, here we are now, seeking new ways of making more and more things digital.
SwedishJag måste varna er att inte förvänta er underverk.
SwedishMed denna grund kan vi uträtta underverk och med avseende härpå motsvarar målen från Lissabon våra möjligheter.
On this basis, we can work miracles, and from this point of view, the Lisbon objectives are commensurate with our abilities.
SwedishMalta kan inte göra underverk på egen hand.
SwedishMcMahon, Som ordförande försöker jag sprida ut de många kompletterande frågor som uppstår, men jag kan inte göra underverk.
As President, I do my best to deal fairly with the many supplementary questions which arise, but I cannot work miracles.
SwedishDvs. att vi på sätt och vis kan tala om en pådyvling av visuella, ljudmässiga, kromatiska och sensuella underverk.
So in one sense, they could be described as an imposition using the wonders of images, sounds, colours and stimulation of the senses.
SwedishVi kan inte räkna med att partnerskapsavtalen om en hållbar användning av världens skogsresurser ska leda till några underverk.
We cannot expect the partnership agreements on the worldwide sustainable use of forest resources to produce any miracles.
SwedishBeau-Line gör underverk, eller hur?
SwedishDet är otänkbart att dessa verk från Parthenon, som är ett av världens sju underverk, befinner sig utanför Parthenon.
It is unthinkable that these works from the Parthenon, which is one of the Seven Wonders of the World, should be outside the Parthenon.