"trängas" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"trängas" İngilizce çeviri

SV trängas
volume_up
{fiil}

trängas (ayrıca: fylla, pressa, pressa ihop, ansätta)
Syftet var att det skulle finnas kameror där uppe och att massor av människor skulle trängas med varandra framför ingången till kammaren.
The aim was that there should be cameras up there and crowds of people jostling one another in front of the entrance to this Chamber; it was that what is happening should happen.
trängas (ayrıca: krypa ihop, kura, fösa, tränga ihop sig)
trängas (ayrıca: knuffa, fösa)
trängas (ayrıca: knuffa, tränga, knuffas)
Syftet var att det skulle finnas kameror där uppe och att massor av människor skulle trängas med varandra framför ingången till kammaren.
The aim was that there should be cameras up there and crowds of people jostling one another in front of the entrance to this Chamber; it was that what is happening should happen.
trängas (ayrıca: driva på, hetsa, pressa, trycka)
trängas (ayrıca: myllra)

"trängas" için eşanlamlılar (İsveççe):

trängas
Swedish
trång

İngilizce' de "trängas" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet småskaliga fisket får inte godtyckligt trängas undan utan ett genomgripande samråd.
Small-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Swedish1.Den förlamande enhällighetsregeln måste trängas tillbaka så mycket som möjligt.
1. The paralysing unanimity rule must be restricted as much as possible.
Swedish1.Den förlamande enhällighetsregeln måste trängas tillbaka så mycket som möjligt.
1.The paralysing unanimity rule must be restricted as much as possible.
SwedishEtt mindre land får inte trängas undan av ett större.
A smaller country must not be swamped by a larger country.
SwedishInhemska kulturer kommer att trängas undan och gå förlorade.
SwedishDe kommer att trängas ut av de unga ”disponibla arbetstagarna” och av övergången till billig och disciplinerad arbetskraft.
They will be squeezed out by young 'disposable workers', by shifting cheap and disciplined manpower.
SwedishDe kommer att trängas ut av de unga ” disponibla arbetstagarna ” och av övergången till billig och disciplinerad arbetskraft.
They will be squeezed out by young 'disposable workers ', by shifting cheap and disciplined manpower.
SwedishRisken är att dessa kommer att trängas undan eftersom de traditionella volymerna kommer att odlas och levereras av andra.
The risk is that they will be displaced because the traditional volumes will be grown and supplied by others.
SwedishOm den sociala processen skulle trängas ut får vi snart ett rent arbetsgivarperspektiv i stället för samlade helhetslösningar.
If the social process were to be squeezed out, integrated overall solutions would soon be replaced by the perspective of the employer alone.
SwedishDet är hopplöst föråldrat, förseningarna är många och långa och man får trängas i vagnarna under rusningstrafiken.
The rail system is a perfect illustration of this. It is hopelessly outdated and is characterised by frequent and long delays and by overcrowded carriages during peak hours.
SwedishNi skulle vara tvungna att trängas med partitjänstemän och regeringsministrar som, oberoende av vilket parti som vinner, kommer att skynda sig hit för att försöka få till stånd en kompromiss.
You would be caught up with party officials and government ministers, of whatever colour, as they rush over here to seek a compromise.
SwedishEU har gjort mycket men vi får inte bli självbelåtna eller låta Afghanistans problem trängas åt sidan av möjligheten att det blir krig med Irak eller av problemen med Nordkorea.
The EU has done a lot, but we cannot become complacent or allow the problems of Afghanistan to be sidelined by the prospect of war with Iraq or problems with North Korea.
SwedishSyftet var att det skulle finnas kameror där uppe och att massor av människor skulle trängas med varandra framför ingången till kammaren.
The aim was that there should be cameras up there and crowds of people jostling one another in front of the entrance to this Chamber; it was that what is happening should happen.
SwedishEn andra punkt: Ni, herr kommissionär anser fortfarande - och jag och min grupp ger er vårt fulla stöd i detta - att vi inte får låta oss trängas ut ur fredsprocessen och vårt engagemang.
A second point. You, Mr Commissioner, still hold the view - and I and my group support you fully - that we must not allow ourselves to be squeezed out of the peace process or our commitment.
SwedishOm vi vill åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen, måste den skadliga individuella personbilstrafiken trängas tillbaka något, vilket vi ju också vill åstadkomma med denna konsumtionsskatt.
If we want to contribute towards reducing CO2 emissions, then we need to cut the damaging numbers of private cars on the roads, which is of course one of the aims of this tax on consumption.
SwedishJag anser det vara viktigt att bygga ut relationerna mellan den Europeiska unionen och den latinamerikanska kontinenten, så att vi inte löper risken att trängas ut av USA på den här kontinenten.
I believe it is important to continue expanding relations between the European Union and the Latin American continent to avoid the risk of being edged out of this continent by the United States.