"tränga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tränga" İngilizce çeviri

SV tränga
volume_up
{fiil}

tränga (ayrıca: driva på, skjuta upp, borra, tvinga)
Are we really managing to drive back terrorist networks?
, som låter sig spännas för denna kärra och hjälper till att tränga bort konkurrenter från marknaden.
There are also those who call themselves campaigners for consumers' rights who allow themselves to be engaged in this cause and help to drive competitors from the market.
, som låter sig spännas för denna kärra och hjälper till att tränga bort konkurrenter från marknaden.
There are also those who call themselves campaigners for consumers ' rights who allow themselves to be engaged in this cause and help to drive competitors from the market.
tränga (ayrıca: skjuta, leda, driva på, knuffa)
tränga (ayrıca: skjuta, lirka, slipa, öka)
tränga (ayrıca: knuffa, trängas, knuffas)
tränga (ayrıca: driva på, hetsa, pressa, trycka)
Vi socialister är rädda för att ni bakom dessa fagra ord egentligen planerar att göra något helt annat, nämligen att tränga in Europa i det konservativa hörnet.
We Socialists fear that, with those enticing words, you intend to do something quite different in fact, namely to press Europe into the conservative corner.
tränga (ayrıca: avresa, starta, köra igång, börja)

"tränga" için eşanlamlılar (İsveççe):

tränga
Swedish
trång

İngilizce' de "tränga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNu visar det sig att viruset kan tränga in i människokroppen på diverse andra sätt.
Now it seems that the virus can enter the human body in various other ways.
SwedishJag skall visst inte tränga in i problematiken med parlamentets informationspolitik.
I have no intention of going into the problems of the information policy of Parliament.
SwedishDet måste vara dynamiskt, det måste också tränga igenom alla nivåer i vardagen.
It must be a dynamic one and one that can penetrate the reality of the situation at all levels.
SwedishEuropeiska unionen är i stånd att tränga sig in i dessa samhällen och agera som pådrivare.
The European Union is in a position to penetrate these societies and act as a catalyst.
SwedishEuropas spetsteknik kommer i denna framtidssektor att tränga fram till världstoppen.
Europe's high tech industry will be at the top of the world league in this forward-looking sector.
SwedishEuropas spetsteknik kommer i denna framtidssektor att tränga fram till världstoppen.
Europe' s high tech industry will be at the top of the world league in this forward-looking sector.
SwedishJag skall tränga bakom all jargong och tala om för er exakt vad de talar om: hjärntvätt!
I will cut through all the jargon and tell you precisely what they are talking about: brainwashing!
SwedishVi kan inte tränga bort tankarna på denna affärs tragiska utgång, som berört oss alla djupt.
We cannot avoid thinking about the tragic outcome, which has made such a deep impression on our minds.
SwedishPrat om att låta Malta tränga sig först i kön - som jag hört sägas här i parlamentet - är nonsens.
Talk of Malta jumping to the front of the queue - which I have heard in Parliament - is nonsense.
SwedishDeng Xiaoping har sagt att man aldrig ska tränga in en katt i ett hörn, utan alltid ge den en smitväg.
Deng Xiaoping said, never corner a cat, always leave it a way out.
SwedishDen audiovisuella politiken bör omfatta dessa frågor och även tränga in i konkurrensområdet.
The audiovisual policy should tackle these points and also go into more depth in the field of competition.
SwedishEndast på det sättet kan demokratin tränga in i WTO.
This is the only way to ensure that democracy will penetrate the WTO.
SwedishBSE, salmonella, antibiotika och hormoner hotar att tränga in i våra livsmedel och sedan vidare in i vår kropp.
Thus BSE, salmonella, antibiotics and hormones threaten to invade our food and our bodies too.
SwedishTyvärr visar det sig att vi mycket ofta låter marknadsvärdet tränga undan de människorättsliga värdena.
Unfortunately, however, it would appear that we very often allow market value to supplant human rights.
SwedishMan försöker från koncernledningarnas och företagsledningarnas sida samt från arbetstagarhåll tränga ut de äldre.
Attempts are made to root out older colleagues from the group or company boardroom and the shop floor.
SwedishDetta innebär att stora internationella företag kommer att tränga ut våra små- och medelstora företag från sina existerande marknader.
This means big foreign companies squeezing our SMEs out of their existing markets.
SwedishOch med din högra kommer du försöka tränga undan mig.
SwedishBSE-skandalen var inte tillräcklig för att tränga foderblandningsindustrins intressen i bakgrunden.
Not even the BSE scandal could compel it to subordinate the interests of the compound-feed industry to those of public health.
SwedishHur understår ni er att tränga er på?
Just who the hell do you think you are, barging in here?
SwedishPå grund av sin rörelseenergi kan även en missil av mycket liten kaliber därför tränga igenom en stridsvagns pansarplåt.
Due to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.