"tillhör" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tillhör" İngilizce çeviri

EN

SV tillhör
volume_up
{fiil}

tillhör
Teaterhögskolan i Luleå tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
The Theatre Academy, belongs to the Department of Arts, Communication and Learning.
Det litauiska språket tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.
The Lithuanian language belongs to the family of Indo-European languages.
Det handlar om en terrorist som tillhör organisationen Armata Corsa.
The terrorist belongs to the Armata Corsa organisation.

İngilizce' de "tillhör" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
The honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
SwedishJag anser tyvärr att detta paket om bekämpningsmedel tillhör den senare kategorin.
Unfortunately, I believe this pesticide package may fall into the latter category.
SwedishDet är något jag förespråkar, just nu tillhör jag dock en minoritet i min egen grupp.
This is something I favour, but currently as part of a minority in my own Group.
SwedishDe vägrar mycket medvetet att gå med i NAFO, som Europeiska unionen tillhör.
They deliberately refuse to join NAFO, of which the European Union is a member.
SwedishDet är därför viktigt att alltid komma ihåg de frågor som tillhör detta projekt.
It is therefore important to always bear in mind the issues involved in this project.
SwedishUtbildningssystemets innehåll och organisation tillhör medlemsstaternas behörighet.
The content and organisation of education is the competence of Member States.
SwedishDet ska också noteras att många av dem som har arresterats tillhör vänstern.
It should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
SwedishDessa män, kvinnor och barn tillhör i själva verket landets allra fattigaste invånare.
These men, women and children are in fact some of the country's poorest people.
SwedishVar skulle vi vara - de av oss som tillhör euroområdet - utan euroområdet?
Where would we be - those of us who are in the euro zone - without the euro zone?
SwedishJag känner vår premiärminister ganska väl även om jag inte tillhör samma parti.
Miss McIntosh, I know our Prime Minister well, even if I am not a member of his party.
SwedishMindre sysselsättning och mer byråkrati tillhör inte den sortens EU som vi vill ha.
Less employment and more bureaucracy make for the sort of Europe that we do not want.
SwedishDär finns länder som är medlemmar i Nato och länder som inte tillhör Nato.
There are Member States in NATO and there are countries which are not in NATO.
SwedishJag tillhör inte dem som håller med om att det finns en stor brist på förtroende.
I am not one of the people who agrees that there is a vast lack of trust.
SwedishDolby och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
SwedishJag tillhör dem som tycker att statstjänstemän skall vara politiskt neutrala.
I am one of those people who think that civil servants should be politically neutral.
SwedishVåra forskare på området ligger i framkant och tillhör världens främsta.
Our researchers in this sector are not lagging behind researchers anywhere else.
SwedishDe tillhör en ganska självklar kategori av människor som kan vara benägna att göra det.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
SwedishTolv länder tillhör euroområdet, och i pakten anges bestämmelserna för medlemskap i det.
Mr President, ladies and gentlemen, the Stability and Growth Pact is a success.
SwedishMen så är inte fallet, eftersom tre medlemmar av unionen inte tillhör euroområdet.
It does not, however, because three Members of the Union are not part of the euro zone.
SwedishJag tillhör inte rättstjänsten och kan således inte ge ett rättsutlåtande här.
I am not from the Legal Service and so cannot give a legal opinion here.