"till och med" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"till och med" İngilizce çeviri

EN
EN

SV till och med
volume_up
{zarf}

till och med (ayrıca: ändå, ännu, ja)
volume_up
even {zarf}
Många gerillarörelser föredrar till och med barnsoldater framför vuxna soldater.
Many guerrilla movements even prefer child soldiers to fully-grown combatants.
Till och med den som inte ens är född skadas av att modern eller fadern röker.
Even those who are not even born are harmed by the fact that their mothers or fathers smoke.
Till och med många från generaldirektoratet för konkurrens var närvarande.
Even the Directorate-General for Competition attended in great numbers.

İngilizce de "till och med" için benzer çeviriler

till sıfat
English
till zarf
English
till edat
till zamir
English
...till zamir
English
och bağlaç
English
och edat
English
med isim
English
med zarf
English
med edat
English
med-
English
med. isim
English

İngilizce' de "till och med" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishMina förslag finns återgivna i ändringsförslagen 29 till och med 53.
Ladies and gentlemen, my proposals are incorporated in Amendments Nos 29 to 53.
SwedishDet betonar till och med särskilt stärkandet av regionernas globala konkurrenskraft.
Indeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
SwedishHan stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.
SwedishAvtalet upprätthålls inte på allvar - det har kommissionen till och med sagt.
The agreement - the Commission has said so too - is not being enforced resolutely.
SwedishJag är van vid att spela flera roller, men detta vore nytt till och med för mig.
I am used to performing several roles, but this would be a new one for me.
SwedishTill och med i skolor och på vårdinrättningar orsakar dålig luft allvarliga problem.
Poor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
SwedishTill och med amerikaner i regeringsställning uppger att dessa vapen inte finns.
The American leaders themselves are saying that there are no such weapons.
SwedishDet gäller också och kanske till och med främst egenföretagarnas ställning.
That also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.
SwedishOch de går till och med så långt att de förbjuder de här hemsidorna på jobbet.
Some of you may work at places where you can't get to these certain sites.
SwedishTill och med den 31 december 2013 kan du ha begränsad rätt att arbeta i följande länder:
Until 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in:
SwedishTill och med per hamn inom samma område hör man olika saker och olika procentsatser.
In fact, ports in one and the same region apply different standards and percentages.
SwedishDet är förfärligt att man försöker att sälja allting, till och med kvinnokroppen.
It is appalling that attempts are made to market everything, including the female body.
SwedishDenna enkla önskan förefaller ändå svår, eller till och med omöjlig, att genomföra.
This seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
SwedishFram till 1954 var det till och med straffbart att bedriva religionsundervisning.
Until 1954, it was a punishable offence to provide religious instruction.
SwedishMitt hemland har till och med bidragit med exempel på god praxis i vissa fall.
Furthermore, my country has set an example of good practice in some areas.
SwedishEU fick en budgetplan till och med 2013 och WTO kunde slutföra Hongkongdeklarationen.
The EU had a budget plan until 2013 and the WTO concluded the Hong Kong declaration.
SwedishResan för många parlamentsledamöter hit till Strasbourg tog till och med femton timmar.
Many Members of Parliament had a journey here to Strasbourg of up to fifteen hours.
SwedishInvesteringar i IT-tillgångar är dock ofta små eller till och med försumbara.
There is no need for the scope of patent law to be extended to cover computer programs.
SwedishMed rätta har oansvarigt, ja till och med kriminellt beteende straffats.
It is right that irresponsible, indeed criminal behaviour, should be punished.