"tämja" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tämja" İngilizce çeviri

volume_up
tämja {isim-fiil}

SV tämja
volume_up
[tämjde|har tämjt] {fiil}

Vi måste inse att försöken att tämja brutala diktatorer som Muammar Khadaffi har misslyckats och orsakat stora besvär.
We have to realise that attempts to domesticate brutal dictators like Gaddafi have failed, causing much embarrassment.
tämja (ayrıca: dressera)
Vi kan inte tämja dessa krafter, men gemensamt kan vi minska ödeläggelsen.
We cannot tame them, but we can collectively mitigate their devastation.
Det kommer förmodligen att ta ett halvt århundrade att tämja kärnfusionen.
It will probably take half a century to tame nuclear fusion.
President Bill Clinton skickade amerikanska trupper för att tämja Somalia, men det var också en katastrof.
President Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.

"tämja" için eşanlamlılar (İsveççe):

tämja

İngilizce' de "tämja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm jag kunde tämja den energin dom har och fokusera den till något konstruktivt
If I could just harness that ingenuity and channel it into something constructive.
SwedishI stället har vi människor fått den rentav bibliska uppgiften att tämja vår planet.
Instead, we human beings have been set the – even biblical – task of subduing the earth.
SwedishVi borde faktiskt satsa på att leda globaliseringsprocessen i stället för att försöka tämja den.
We should aim in fact to lead, rather than harness, the globalisation process.
SwedishVi kan inte tämja dessa krafter, men gemensamt kan vi minska ödeläggelsen.
Let us build on this opportunity to set aside our differences.
SwedishNaturen är en starkare kraft än människan klarar att tämja.
SwedishVapeninspektioner inom ramen för FN utan tydliga tidsfrister skulle räcka för att tämja regimen i Bagdad.
UN weapons inspections with no clear time limit are supposed to be sufficient to rein in the regime in Baghdad.
SwedishDe som upprepar deras diskurser och ämnen gör dem trovärdiga, och de som anser sig kunna tämja dem genom att låta dem ta plats på den offentliga arenan banaliserar dem.
All those who repeat their words and their ideas are therefore giving them credibility, and all those who think they can moderate them by involving them in public affairs are making them commonplace.