"stjärna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"stjärna" İngilizce çeviri

volume_up
stjärna {comm. gen.}

SV stjärna
volume_up
{ortak cins}

1. genel

stjärna (ayrıca: asterisk)
En stjärna (*) visar att inte alla dataposter har laddats.
An asterisk (*) shows that not all records have been loaded.
.* (period and asterisk).
Eftersom fältet är tomt, raderas alla markerade strängar med t.ex. stjärna * och tabb.
Since the field is empty, all selected strings consisting of, for example, asterisk * and tab will be deleted.
stjärna (ayrıca: stjärnan)
volume_up
star {isim}
Vad händer när man har en stjärna som är precis på gränsen av den massan?
What happens when you have a star that's right on the edge of that mass?
Såsom det har sett ut hittills har jordbruksbudgeten kommit att hamna under en lycklig stjärna.
So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.
Emellertid är det ljus som sänds ut av denna stjärna fortfarande otillräckligt.
However, the light emitted by this star remains insufficient.
stjärna
volume_up
ace {isim} [Brit.]
stjärna (ayrıca: berömdhet, kändis, stjärnan, celebritet)

2. Askeri

stjärna
volume_up
pip {isim}

"stjärna" için eşanlamlılar (İsveççe):

stjärna

İngilizce' de "stjärna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMennea skulle säkert bli olympisk stjärna igen om man hade åldersbaserade tävlingar.
Mr Mennea would certainly win another Olympic medal if we held events on the basis of age.
SwedishDu tog det här jobbet bara för att du var en förlorare i collage, medans Shake var en stjärna.
You took this because you were a loser in college while Shake was being a superstar.
SwedishUnder denna inte så väldigt lyckliga stjärna har Nederländerna ändå försökt göra sitt arbete.
This can be prevented if we are open and transparent in casting our ‘ no’ votes today.
SwedishDär vi kan skratta och skrika - Jag ska bli en stjärna!
Where we can laugh and scream - I am going to be a... superstar!
SwedishEr presentation kom definitivt inte till under en lycklig stjärna.
(FR) Mr President, President of the Court of Auditors, apparently your presentation is not well starred.
SwedishMedan hans egen stjärna fortsätter att dala i opinionsmätningarna, stiger den av honom så avskydda OSSE-delegationens stjärna.
While in the opinion polls, his popularity is consistently declining, that of the OSCE mission so detested by him is on the increase.
SwedishHan är inte stjärna.
SwedishRader som börjar med ett plustecken eller en stjärna följt av ett mellanslag eller en tabulator, får ett bullettecken som Du kan välja ut när Du har klickat på kommandoknappen Redigera....
Lines that start with a plus sign or asterisque followed by a space or tab change to a bullet character that can be selected after selecting the Edit... button.
SwedishTrots den konstruktiva europeiska berättelsen som jag vill lyckönska minister Van Mierlo till, har det nederländska ordförandeskapet inte börjat under en alltför lycklig stjärna.
Mr President, despite the very upbeat report we have just heard from Mr van Mierlo, on which I should like to congratulate him, the Dutch presidency has not made a very good start.