"stadga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"stadga" İngilizce çeviri

volume_up
stadga {comm. gen.}

SV stadga
volume_up
{ortak cins}

Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera ...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
Detta står i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
This is enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Jag välkomnar varmt alla förslag till större stadga och bättre kontinuitet i rådets arbete.
I very much welcome all the proposals to give the European Council more consistency and more continuity in its work.
I protokollets normerande bestämmelser har införts unionens sociala stadga som ger unionens socialpolitik en större enhetlighet.
The protocol regulations include the social protocol that gives the Union's social policy a greater consistency and unity.
Det finns ju ingen verklig konsekvens i tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna.
There is, after all, no real consistency in the application of the Charter of Human Rights.

"stadga" için eşanlamlılar (İsveççe):

stadga

İngilizce' de "stadga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet bekymrar oss att se att personal omfattas av en stadga som inte kan förlängas.
We are concerned to note that staff would be subject to non-renewable statutes.
SwedishEn riktig stadga borde omfatta olika bestämmelser som är tillämpbara på ledamöterna.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
SwedishSanningen är att det dröjde att få en stadga upprättad för oss parlamentsledamöter.
The truth is that as MEPs it has taken us a long time to have our own statute.
SwedishDen som inte vill att vi skall ha någon stadga kan alltså lägga fram det förslaget.
So anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
SwedishKommissionen föreslog 1970 en stadga för ett europabolag i form av en förordning.
In 1970, the Commission submitted a proposal for a regulation on the statute of an SE.
SwedishDen 11 juli lade ombudsmannen också fram ett förslag om godkännande av hans stadga.
The Ombudsman also submitted on 11 July a proposal for the adaptation of his statute.
SwedishDet var ändamålet med det förslag till stadga som vi ingav i ändringsförslag 106.
Such was the aim of the draft Statute that we tabled in Amendment No 106.
SwedishNu har tiden kommit för att lägga fram några ändringar av hans stadga för er.
The time has come today to present you with some amendments to its statute.
SwedishVi har därför röstat nej till detta förslag om en EU-stadga för assistenter.
We therefore voted against this proposal for an EU statute for assistants.
SwedishVi inrättade en stadga för assistenter och vi kritiserades för det också.
We established a Statute for Assistants and we were also criticised for this.
SwedishDet är också förkastligt att Europaparlamentet skall ha en egen stadga.
We also reject the idea that the European Parliament should have its own Statute.
SwedishNi vet alla hur svårt det är att i början av perioden få till stånd en stadga.
You all know how difficult it will be to make progress on a statute during the new term.
SwedishKommissionen gav sitt yttrande till det ursprungliga förslaget till stadga i juni 2003.
The Commission gave its opinion on the original proposal for a statute in June 2003.
SwedishDet är särskilt viktigt för oss att ge uttryck för vår önskan om en stadga för assistenter.
Our particular concern is with expressing our desire for an Assistants’ Statute.
SwedishLedamotsstadgan banar slutligen också väg för en stadga för assistenter.
The Members’ Statute also, at last, paves the way for an Assistants’ Statute.
Swedish.– Parlamentet har i många år krävt en gemensam stadga för ledamöterna.
   . This House has for many years been calling for a single Statute for its Members.
SwedishAmsterdamfördraget föreskriver en gemensam stadga för ledamöter av Europaparlamentet.
The Treaty of Amsterdam provides for a statute for Members of the European Parliament.
SwedishLåt mig mycket kort säga att jag anser att denna stadga är ett öppet arbete.
Mr President, let me say very briefly that I believe this statute is a transparent work.
SwedishJag har därför alltid stött försöken att få till stånd en sådan stadga.
Consequently, I have always supported the endeavours to bring about such a statute.
SwedishSå länge vi inte har någon stadga är vi inte trovärdiga som unionens reformeringsmotor.
As long as we have no status, we are not credible as a force for reforming the Union.