SV

stöta [stötte|har stött] {fiil}

volume_up
1. genel
We seem to bump into one another.
What do you say we go bump into people?
stöta (ayrıca: hitta, träffa, drabba, slå)
Således kommer betänkandet tyvärr att stöta på patrull till slut.
Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
Vi bör föra Ukraina närmare EU i stället för att stöta bort landet.
We should bring Ukraine closer to the European Union and not push it further away.
Det handlar inte alls om att stöta bort Turkiet långt från Europa, vilket Cohn-Bendit hävdar.
It is absolutely not a question of pushing Turkey away from Europe, as Cohn-Bendit claims.
Även om det för närvarande inte är aktuellt att med EU-medlemskap för Turkiet bör vi inte stöta bort landet och skapa en anti-europeisk stämning där.
Even if, for the time being, there is no prospect of opening the door to that country's membership of the EU, we must not push it away and not provoke anti-European feeling there.
stöta (ayrıca: slå i, slå i tån)
2. Gastronomi: "frukt, grönsaker"
stöta (ayrıca: få ett stötmärke)
volume_up
to bruise [bruised|bruised] {fi.} (fruit, vegetables)

"stöta" için eşanlamlılar (İsveççe):

stöta
stöt

İngilizce' de "stöta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet ser ut som om vi håller på att stöta på svårigheter i och med vårt ramavtal.
It looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
SwedishVi kommer att stöta på nya utmaningar i samband med utvidgningen, det vet vi alla.
We will face new challenges in connection with enlargement. We all know that.
SwedishUr gemenskapsrättslig synvinkel kommer vi kanske att stöta på någon svårighet.
From the point of view of Community law, perhaps we will be faced with difficulties.
SwedishÄven om vi kan stöta på svårigheter kommer slutresultatet att vara positivt.
Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
SwedishVi kan inte riskera att stöta oss med dem genom att testa bälten gentemot stolar."
We can't risk alienating them by testing seatbelts relative to car seats."
SwedishMen det ser ut som om det praktiska förverkligandet kommer att stöta på svårigheter.
But it would seem that there are always problems with this in practice.
SwedishVi kan även stöta på problem med regeringarna i unionens medlemsstater.
We might also encounter problems with the governments of Member States of the Union.
SwedishDu kan stöta på den här varningen på webbplatser där JavaScript används i stor utsträckning.
You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
SwedishOm det inte är det riskerar vi att stöta bort de europeiska medborgarna.
If it is not then we run the risk of alienating the citizens of Europe.
SwedishSom icke-religiös har jag inte för avsikt att stöta mig med någon religion eller trosuppfattning.
As a non-religious person, I have no intention of upsetting any religion or creed.
SwedishDet handlar inte alls om att stöta bort Turkiet långt från Europa, vilket Cohn-Bendit hävdar.
It is absolutely not a question of pushing Turkey away from Europe, as Cohn-Bendit claims.
SwedishDet måste gå vidare och sluta upp med att stöta bort väljarna på ett sätt som kan bli ödesdigert.
It needs to move on to stop alienating the electorate in a dangerous way.
SwedishI verkligheten har de ofta mer en spelares kännemärken, spelare som hoppas stöta på en guldåder.
In reality, they often have more in common with gamblers who hope to tap into goldmines.
SwedishDetta är ett strålande betänkande som tar upp alla kritiska punkter utan att stöta sig med Turkiet.
This is a splendid report, which lists all the critical points without offending Turkey.
SwedishJag kan mycket väl förstå att detta kommer att stöta på motstånd.
I can understand very well that this will meet with resistance.
SwedishMen nu kommer antagligen nykomlingar att stöta på stränga krav.
Newcomers, however, are now likely to have to meet stiff demands.
SwedishI Amsterdam visade integration sig redan stöta på gränser.
Integration already appeared to be reaching its limits at Amsterdam.
SwedishVi kan antingen välja att samarbeta med jordbrukarna i dessa frågor, eller riskera att stöta bort dem.
We can either choose to work with the farming community on these issues or risk alienating them.
SwedishEn sådan flicka brukar man inte stöta på i en mörk gränd.
This is not the kind of girl you usually run into In a dark alley
SwedishBrasilianska poliser visade tydligt att tyska spelare inte skulle stöta på några problem i samma situation.
Brazilian officers made it clear that German players would face no problems in this situation.