"stängas" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin stångas
SV

"stängas" İngilizce çeviri

SV stängas
volume_up
{fiil}

1. genel

stängas (ayrıca: stänga av, lägga ner, avsluta, avspärra)
GM Europe har nyligen meddelat att Opelfabriken i Antwerpen ska stängas.
GM Europe recently announced that the OPEL plant in Antwerp is to close.
En sak är vi alla överens om: Tjernobyl måste stängas år 2000.
Mr President, we are all agreed, Chernobyl must close in the year 2000.
Icke desto mindre håller jag med om att fängelset i Guantánamo Bay bör stängas.
Nevertheless, I accept that Guantánamo Bay prison should close.
stängas (ayrıca: stänga av, slå ihop, klämma, stänga)
Kommer vissa av anläggningarna verkligen att stängas eller moderniseras?
Will some of the power plants really be shut down or modernised?
Om dessa vet vi att tre kraftverk med åtta reaktorer skall stängas.
Of which we know that three power stations with eight reactors are to be shut down.
Kärnkraftverket i Medzamor måste stängas som överenskommet senast 2004.
The nuclear power station in Medzamor must, as agreed, be shut down by no later than 2004.

2. İşletme

stängas
Ett stort antal rensningsfabriker är olönsamma och håller på att stängas, och många arbetstillfällen har förlorats.
A fair number of ginning plants are unviable and about to close down, and many jobs have been lost.

İngilizce' de "stängas" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDärför krävde man under förhandlingarna att dessa reaktorer skulle stängas.
That was why the closure of those reactors was requested during the negotiations.
SwedishNär säkerheten sätts i fråga måste dessa anläggningar stängas och avvecklas.
When safety becomes an issue, these plants must be closed down and decommissioned.
SwedishEnheterna 1-4 är av den farligare VVER 440-230-typen, och bör stängas omedelbart.
Units 1-4 are of the more dangerous VVER 440-230 type, and should be closed forthwith.
SwedishDetta är vad som skulle ske inom näringslivet - företaget skulle stängas.
That is what would happen in the business community - the company would be closed.
SwedishEnligt de uppgifter jag har kommer dessa läger att stängas i slutet av året.
However, according to my sources, these camps will be closing by the end of the year.
SwedishEn landgräns kan stängas relativt enkelt, men en havsgräns kan inte stängas.
A land border can be closed relatively easily, but a sea border cannot.
SwedishJag får höra att om jag säger något som upprör er, då kommer mikrofonen att stängas av.
I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
SwedishDärför bör de fabriker som använder förbjudna substanser genast stängas.
For this reason, the factories using prohibited substances must be closed immediately.
SwedishVarmvalsverken nr 1 och 2 skall stängas definitivt i slutet av 2004.
Hot Rolling Mills Nos 1 and 2 shall be permanently closed at the end of 2004;
SwedishOm deras roll avslöjas kan de stängas ute och drabbas av påföljder på grund av sekretessbrott.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
SwedishAlla in och utgångar kommer att stängas...... så viruset stannar i byggnaden.
All entrances and exits will be sealed up...... in order to contain the virus in the building.
SwedishEU har länge krävt att Guantánamo ska stängas.
Mr President, the EU has been asking for the closure of Guantánamo for a long time.
SwedishRegionkommitténs sekretariat har faktiskt begärt att utställningen ska stängas.
In fact, the secretariat of the Committee of the Regions asked that this exhibition be taken down.
SwedishWebbplatser kan naturligtvis inte stängas ned på måfå av politiska skäl.
Of course, websites cannot be closed at random for political reasons.
SwedishOm du skriver inlägg med sådant innehåll kan inlägget tas bort och du kan stängas av från forumet.
If you post these types of content, you or your post may be removed from the group.
Swedish720 banker riskerar att stängas och resten av bankerna kan inte fullgöra sina skyldigheter.
720 banks are on the verge of closure and the rest are unable to honour their undertakings.
SwedishInstämmer rådet i kravet om att militärbasen Guantanamo bör stängas?
Does it agree with the demand for the closure of the Guantanamo base?
SwedishUnder de kommande månaderna kommer även andra signalförstärkare att stängas.
Some other TV repeaters will be closed in the coming months.
SwedishVi krävde att vårdhemmet skulle stängas och att avinstitutionaliseringen skulle påskyndas.
We demanded that the home be closed down and the de-institutionalisation process be accelerated.
SwedishÄn en gång står vi inför en situation när en europeisk bilfabrik riskerar att stängas.
Once again, we are facing a situation in which there is the risk of closure of a European car plant.