"ställa ut" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ställa ut" İngilizce çeviri

SV ställa ut
volume_up
[ställde ut|har ställt ut] {fiil}

ställa ut (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Slutligen: Vilka andra lobbyister har fått tillåtelse att ställa ut i rådets lokaler, och hur mycket kostar det att använda rådets byggnader som skyltfönster?
Lastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
ställa ut (ayrıca: röja, visa, avslöja, utsätta)
Därför att man inte kan nöja sig med att endast ställa ut kommissionens ansvar och katastrofala släpphänthet i dagsljuset: de måste beivras.
Because it is not enough simply to expose the responsibilities and disastrous slackness of the Commission - they must be penalized.
Det finns tidningar runt om i Europa som förtjänar sitt uppehälle genom att ställa ut den europeiska administrationens fel och brister.
There are newspapers across Europe that are making a living exposing the errors and flaws of the European administration.
ställa ut (ayrıca: skriva ut, bevisa, förklara, urskilja)
ställa ut (ayrıca: ange, visa, spela, uppvisa)

İngilizce de "ställa ut" için benzer çeviriler

ställa fiil
stall isim
ut sıfat
English
ut zarf
ut- sıfat
English
UT isim
English
stalla fiil
English

İngilizce' de "ställa ut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMen vi får inte vara blinda och framför allt inte ställa ut någon check in blanko!
Only, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
SwedishAtt ställa ut en lyxig Jaguar i entrén till Justus Lipsius-byggnaden under maj månad är en förkastlig idé.
The display of a luxury Jaguar in the entrance hall of the Justus Lipsius building in May was reprehensible.
SwedishSist men inte minst är jag principiellt emot att ställa ut en check in blanco till kommissionen och kommittéerna.
Last but not least, I am opposed in principle to giving a blank cheque to the Commission and the committees.
SwedishVi har gjort det lättare att peka ut och ställa motsträviga länder i skamvrån i avsikt att få dem att öka sina ansträngningar.
We have made it easier for recalcitrant countries to be named and shamed into improving their performance.
SwedishAvslutningsvis vill jag understryka att EU inte skall ställa ut löften om bidrag som inte ryms inom utgiftstaket.
Finally, I wish to emphasise that the EU must not promise subsidies for which there is no scope in terms of the ceiling on expenditure.
SwedishDet finns tidningar runt om i Europa som förtjänar sitt uppehälle genom att ställa ut den europeiska administrationens fel och brister.
There are newspapers across Europe that are making a living exposing the errors and flaws of the European administration.
SwedishAvslutningsvis vill jag understryka att EU inte skall ställa ut löften om bidrag som inte ryms inom utgiftstaket.
My last point is that the EU must have a budgeting margin within the framework of the ceiling on expenditure so that the EU can act quickly in crisis situations.
SwedishFrågan är därför om det verkligen är ordförandeskapets politik att ställa ut stora löften i form av åtaganden som sedan inte ska genomföras.
The question therefore arises as to whether the Presidency's policy is actually to make great promises in the form of commitments that are then never executed.
SwedishVi måste naturligtvis ställa oss frågan vad det är för mening med att ställa ut löften avsedda för en sjuårig cykel i en femårig cykel om vi aldrig kommer att hålla de löftena.
We must, of course, ask what sense is there in making promises intended for a seven-year cycle in a five-year cycle if we are never going to keep those promises.