"språkinlärning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"språkinlärning" İngilizce çeviri

SV

språkinlärning {ortak cins}

volume_up
språkinlärning
Manolis Mavrommatis uppmanade kommissionen att uppmuntra språkinlärning.
Mr Mavrommatis called on the Commission to encourage early language learning.
Vi har kommit överens med medlemsstater om att främja språkinlärning så tidigt som möjligt.
We have agreed with Member States to promote language learning as early as possible.
Ett annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.
Another priority is to develop early language learning.
språkinlärning

İngilizce' de "språkinlärning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishManolis Mavrommatis uppmanade kommissionen att uppmuntra språkinlärning.
Mr Mavrommatis called on the Commission to encourage early language learning.
SwedishVi har kommit överens med medlemsstater om att främja språkinlärning så tidigt som möjligt.
We have agreed with Member States to promote language learning as early as possible.
SwedishDessa fördelar med flerspråkigheten visar att vi alla måste prioritera språkinlärning.
These benefits of multilingualism show that we must all give priority to learning languages.
SwedishEU vill skydda den språkliga mångfalden och främja språkinlärning.
The EU strives to protect this linguistic diversity and promote the learning of languages.
SwedishDet första gäller ett europeiskt institut för språklig mångfald och språkinlärning.
The first concerns an Agency on Linguistic Diversity.
SwedishJag delar hans uppfattning att EU behöver ett eget institut för mångspråkighet och språkinlärning.
I agree with him that the EU should have an Agency on Linguistic Diversity and Language Learning.
SwedishDärför stöder jag Manolis Mavrommatis betänkande, där tidig språkinlärning rekommenderas.
This is why I support the report of Mr Manolis Mavrommatis, which actively recommends early language learning.
SwedishDärför stöder jag Manolis Mavrommatis betänkande, där tidig språkinlärning rekommenderas.
This is why I support the report of Mr Manolis Mavrommatis, which actively recommends early language learning.
SwedishEtt annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.
Another priority is to develop early language learning.
SwedishDet är viktigt att vi delar med oss av våra olika erfarenheter av mångspråkighet och språkinlärning.
It is important for us to share our various experiences of linguistic diversity and language learning.
SwedishEuropeiska ungdomsportalen > Studera > Språkinlärning
European Youth Portal > Studying > Language learning
SwedishDet har visat sig att detta leder till både snabbare språkinlärning och fördjupade kunskaper i modersmålet.
Evidence suggests this may result in faster language learning and more advanced mother-tongue skills.
SwedishVi stöder också förslaget till ett flerårigt program för mångspråkighet och språkinlärning.
We must also give our support to the proposal for a multiannual programme on linguistic diversity and language learning.
SwedishAtt främja språkinlärning och språklig mångfald ingår bland de specifika målen för hela programmet.
The promotion of language learning and linguistic diversity is part of the specific objectives of the entire programme.
SwedishJag tror att språkinlärning motverkar diskriminering och främjar integrationen av länderna i ett enat Europa.
I think that language learning will combat discrimination and support integration of the counties of a united Europe.
SwedishDet är detta som gör det så viktigt att varje gemenskapsmedborgare har samma tillgång till språkinlärning.
This is what makes it so important that each citizen of the Community should have equal levels of access to language learning.
SwedishSpråkinlärning, vilket är nära knutet till kulturella färdigheter, spelar en viktig roll i unionens politik.
The learning of languages, something which is closely tied to cultural skills, has an important role to play in Union policy.
SwedishEn annan punkt som jag vill gratulera ordförandeskapet och toppmötet till är uppmärksamheten för språkinlärning.
A second point on which I should like to congratulate the presidency and the Summit is the attention to language learning.
SwedishAngående: Språkinlärning i gränsområden
SwedishErasmus underlättar inte bara språkinlärning, utan även rörlighet - som är mycket viktigt i globaliseringens tidevarv.
Erasmus not only facilitates the acquisition of languages, but also mobility - which is essential in an age of globalisation.