"slumpmässig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"slumpmässig" İngilizce çeviri

SV slumpmässig
volume_up
{sıfat}

1. genel

slumpmässig (ayrıca: slumpmässigt, på måfå, planlös)
volume_up
random {sıf.}
Men tänk er att det helt enkelt är en slumpmässig radda bokstäver.
But just imagine it's a really random jumble of letters.
Inser kommissionen att 90 procent av folket inte vill köpa en slumpmässig rad fotbollsmatcher?
Does the Commission appreciate that buying a random collection of football matches is not what 90 % of people want?
Inser kommissionen att 90 procent av folket inte vill köpa en slumpmässig rad fotbollsmatcher?
Does the Commission appreciate that buying a random collection of football matches is not what 90% of people want?
slumpmässig (ayrıca: aleatorisk)
slumpmässig (ayrıca: godtycklig, nyckfull, ungefärlig, maktfullkomlig)
slumpmässig
slumpmässig
volume_up
randomized {sıf.} [Amer.]
This was a randomized trial.

2. Matematik: "statistik"

slumpmässig (ayrıca: stokastisk)
volume_up
stochastic {sıf.} (statistics)

"slumpmässig" için eşanlamlılar (İsveççe):

slumpmässig

İngilizce' de "slumpmässig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSå dessa är mindre troliga att slumpmässigt falska sanna och slumpmässig falska negativa.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
SwedishTransporterna är många, bandet med den ansvarige uppfödaren brutet, spårbarheten slumpmässig.
It is transported many times, the link with the original breeder is broken and traceability becomes unreliable.
SwedishJag skall nämna några saker i slumpmässig ordningsföljd.
I would like to list a few issues in no particular order.
SwedishDet står klart att detta är en bättre övervakning än att mäta två gånger per år vid en slumpmässig tidpunkt.
According to experts, the costs are not higher since the measurement of cumulative samples is far cheaper.
SwedishDenna utveckling är inte slumpmässig.
SwedishDet är bra att rådet inte tog några förhastade beslut om slumpmässig minskning eller uteslutning av nya medlemsstater förra veckan.
They are also indignant about projects that are vulnerable to fraud and about subsidies being poured into large agricultural companies.
SwedishVidare utförde FDA ingen slumpmässig analys för att avgöra huruvida efedrinprodukter orsakade eller bidrog till de avvikande händelserna.
Furthermore, it did not perform a causal analysis to determine whether ephedrine products caused or contributed to the adverse effects.
SwedishBeskjutningen var så omfattade och så slumpmässig och oproportionerlig att det inte är orimligt att beskriva den som slakt.
The nations of Central Asia suffer continuous violations of human rights, and restrictions imposed on the activities of the opposition and mass media.
SwedishFörslaget avser en slumpmässig nedsmittning av en produkt, genom DNA eller proteiner som härrör från genetiskt modifierade soja- och majskulturer.
It covers the accidental contamination of a product by DNA or protein originating from genetically modified soya or maize crops.
SwedishEU stryker detta förfarande från sin politik och åternationaliserar det i enlighet med en politik för landsbygdsutveckling som är mycket slumpmässig.
It is removing this procedure from its policies and is renationalising it under the heading of a particularly risky policy of rural development.
SwedishDenna typ av slumpmässig användning av antibiotika är vanligt förekommande inom EU, men speciellt i det industriella lantbrukets stormakter som i USA.
This kind of indiscriminate use of antibiotics is common in the EU, but is even more so in powerful countries that practise industrial agriculture, like the USA.
SwedishDet har ännu inte gått så långt att en slumpmässig majoritet i kammaren kan bestämma över huvudena på de nationella parlamenten vilka och hur höga skatter medlemsstaterna skall uppbära.
We have not yet reached a stage where an accidental majority in this House could agree, over the heads of the national parliaments, the types and levels of taxation to be levied by the Member States.