"slå sig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"slå sig" İngilizce çeviri

SV slå sig
volume_up
{fiil}

slå sig
slå sig (ayrıca: smutskasta, såra, göra ont, värka)
Bankerna måste sluta att uppföra sig som barn som aldrig har ramlat och inte vet att de kan slå sig.
The banks must stop behaving like children who have never tried falling down and do not know that they can hurt themselves.

İngilizce' de "slå sig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLåt dem slå sig samman med den ständiga klasskampen för att förändra denna politik.
Let them join forces with the consistent class movement in order to change this policy.
SwedishVi har inte tillåtit företagsamheten i Europa att slå sig fri och åstadkomma saker och ting.
We have not allowed enterprise in Europe to unlock itself and to deliver the goods.
SwedishVärldens krisstater måste slå sig ned vid förhandlingsbordet tillsammans med G7-staterna.
The crisis-torn nations of this world must sit down at the bargaining table with the G7.
SwedishOm de stora länderna gärna vill framträda gemensamt så får de slå sig ihop till en gemensam stat.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
SwedishArtikel 169 innebär att man har möjlighet att slå sig samman.
A coherent research policy should be formulated to provide support for the latter.
SwedishDet är därför, herr talman, som folken inte kan unna sig lyxen att slå sig till ro.
That is why the people cannot afford to rest on their laurels.
SwedishInget EU-land är tillräckligt starkt för att kunna slå sig fram på världsmarknaden på egen hand.
No individual EU country is strong enough to go it alone in world trade.
SwedishSomliga tror att de bara kan överleva genom att slå sig samman i gäng.
Some believe that they survive only by joining together in gangs.
SwedishDet gläder mig att EU har lärt sig att slå två flugor i en smäll.
(LV) Madam President, I am pleased that the European Union has learned to kill two birds with one stone.
SwedishJag uppmanar rådet att inte slå sig till ro med alla dessa frågor.
I call upon the Council not to rest easy on any of these matters.
SwedishVi måste också inse det faktum att vissa flyktingar kommer att vilja stanna och slå sig till ned i landet.
We have also to recognise the fact that some migrants will wish to stay and settle.
SwedishAlla institutioner måste nu slå sig ihop för att tillsammans arbeta för ett sådant Europa.
All institutions must now join forces in order to work together towards building this type of Europe.
SwedishMan talar i dag om att prioritera järnvägen framför vägen och slå sig på järnvägs-vägtransport.
The talk nowadays is of giving priority to rail over road transport and going in for piggybacking.
SwedishI en krissituation måste de demokratiska krafterna slå sig samman.
In a crisis situation, democratic forces must join together.
SwedishNaturligtvis bör detta inte vara en ursäkt för att slå sig till ro.
Of course, this should not be an excuse for complacency.
SwedishDet finns emellertid ingen anledning att slå sig för bröstet när man tittar på ökningen av stödbeloppet.
There is nothing, however, to boast about when you see the increase in the amount of this aid.
Swedish”Blåkortet” ger migranter möjlighet att slå sig ned med sina familjer och arbeta i våra länder.
The 'Blue Card' offers an opportunity for migrants to settle with their families and work in our countries.
SwedishJag uppmanar parlamentet att inte slå sig till ro och göra ingenting.
SwedishKommissionen kommer verkligen inte att slå sig till ro om ni gör det.
SwedishLåt oss inte förlora tid, låt inte en period av tomhet i den ekonomiska makten i Europa få slå sig ned.
Let us waste no time, let us not allow a period of vacuity of economic power in Europe to settle in.