"släppa lös" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"släppa lös" İngilizce çeviri

SV släppa lös
volume_up
{fiil}

släppa lös (ayrıca: släppa, fälla, slå bort, släppa taget)
släppa lös (ayrıca: släppa, ge fritt lopp åt)
släppa lös (ayrıca: lägga ut, avslöja, hyra ut, släppa ut)
släppa lös (ayrıca: befria, lossa, släppa, lösa)
Världen skulle sättas i gungning på ett sätt som skulle släppa lös ondskans krafter över hela jorden.
The resulting shake-up of the world would release the forces of evil everywhere.
Jag anser att det är på det sättet som vi kan släppa lös en positiv dynamik, som först och främst är en ekonomisk dynamik.
I believe that this is how we can release a positive dynamic, which is first of all an economic dynamic.
Att minska vårt importberoende av viktiga råvaror och att inte släppa lös tungmetaller och andra gifter i naturen.
It will reduce our dependence on imports of important commodities and we will not be releasing heavy metals and other toxic substances into the environment.
släppa lös (ayrıca: släppa fri)

İngilizce' de "släppa lös" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKan vi verkligen uppnå full sysselsättning utan att släppa lös den företagstalangen?
Can we really achieve that full employment without unleashing that entrepreneurial talent?
SwedishKan vi verkligen uppnå full sysselsättning utan att släppa lös den företagstalangen?
If we wait for that to happen, I fear the great objectives you have set before us will not be achieved.
SwedishDetta är blott en försmak av den terror Saruman kommer släppa lös.
This is but a taste of the terror that Saruman will unleash.
SwedishDessa översvämningar är ytterligare en smärtsam demonstration av den kraft som floder kan släppa lös över oss.
These floods are a further painful demonstration of the force that rivers can unleash on us.
SwedishJag anser att det är på det sättet som vi kan släppa lös en positiv dynamik, som först och främst är en ekonomisk dynamik.
Someone referred to the record rates of endemic unemployment in Kosovo and Bosnia.
SwedishI oktober 2009 genomförde en grupp en insats för att släppa lös ett opreciserat antal minkar i Abegondo, La Coruña.
In October 2009, a group of people set free an unknown number of mink in Abegondo in La Coruña province.
SwedishFör vi kunde ju inte släppa lös honom.
' Cause it goes without saying that we can't turn him loose.
SwedishVi behöver bara släppa lös honom.
We don't need to control him, we need to unleash him.
SwedishAtt minska vårt importberoende av viktiga råvaror och att inte släppa lös tungmetaller och andra gifter i naturen.
It will reduce our dependence on imports of important commodities and we will not be releasing heavy metals and other toxic substances into the environment.
SwedishFör att ge stimulans till tillväxten och sysselsättningen har EU:s institutioner fortsatt arbetet med att släppa lös den inre marknadens fulla potential.
To boost growth and jobs, the European institutions have continued work to unleash the full potential of the single market.
SwedishFria och demokratiska folkomröstningar måste hållas i alla medlemsstater, annars kommer man att släppa lös just den nationalism som EU var avsett att stoppa.
Free and fair referendums must be held in every Member State or you will unleash the very nationalism that the EU was supposed to stop.
SwedishDetta är ett de nyckelområden som kan släppa lös och tillhandahålla en enorm mänsklig potential för hela regionen, och resultatet kan bara bli fördelaktigt för den.
This is one of the key areas that can unleash and provide enormous human potential for the entire region, which can only profit as a result.