"skaka" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"skaka" İngilizce çeviri

SV skaka
volume_up
[skakade|har skakat] {fiil}

1. genel

skaka (ayrıca: ruska, rista)
Vi hoppas, Patijn, att ni kommer att lyckas skaka om alla europeiska regeringar.
And Mr Patijn, we hope you will be able to shake up the European countries.
Kom ni ihåg den där barnboken där ni kunde skaka och föräldrarnas sexuallitet ändrades?
Remember that children's book where you shake and the sexuality of the parents change?
Den ursprungliga betydelsen av "cogito" är att skaka samman eller skaka om.
So, the original meaning of "cogito" is to shake together.
skaka (ayrıca: skälva)
volume_up
to shake [shook|shaken] {fi.} (tremble)
Vi hoppas, Patijn, att ni kommer att lyckas skaka om alla europeiska regeringar.
And Mr Patijn, we hope you will be able to shake up the European countries.
Kom ni ihåg den där barnboken där ni kunde skaka och föräldrarnas sexuallitet ändrades?
Remember that children's book where you shake and the sexuality of the parents change?
Den ursprungliga betydelsen av "cogito" är att skaka samman eller skaka om.
So, the original meaning of "cogito" is to shake together.
skaka (ayrıca: darra, bäva, skälva)
skaka (ayrıca: ställa, pina)
Och metaforen fortsätter att skaka om förståndet, skallra och kränga, långt efter att Elvis lämnat byggnaden.
And metaphor keeps the mind shaking, rattling and rolling, long after Elvis has left the building.
skaka (ayrıca: gunga, vagga, vyssja)
One that will rock and roll your senses.
Om vi inte kan hålla utvidgningen under kontroll finns det risk för att vi kommer att uppleva extrema politiska urladdningar som kan skaka om hela unionen.
If we cannot effect controlled enlargement, with the approval of the people, there is a danger that we will see the Union rocked by extremist political eruptions.
skaka (ayrıca: darra, skälva, vibrera, huttra)
skaka (ayrıca: darra, bäva, skälva, rysa)
l kväll ska vi skaka om de här salarna av jord, stål och sten.
Tonight, let us tremble these halls...... of earth, steel and stone.
skaka (ayrıca: rycka)

2. "en vätska"

"skaka" için eşanlamlılar (İsveççe):

skaka

İngilizce' de "skaka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAlla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
Any other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
SwedishNär den globala ekonomiska krisen kom började det hus som euroområdet utgör att skaka.
When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
SwedishKommissionsledamot Štefan Füle är väl medveten om detta även om han tycks skaka på huvudet.
Commissioner Füle is well aware of this, although he seems to be shaking his head.
SwedishTrots min fjolliga hat, som är virkad av plastkassar, ville de skaka hand.
In spite of my "girly man" hat, crocheted from plastic shopping bags, they shook my hand.
SwedishDessvärre var vädret dåligt - svarta moln, regn, åska, storm - och planet började skaka.
Unfortunately, the weather was dreadful - black clouds, rain, lightning, storms - and the plane began to toss about.
SwedishOch metaforen fortsätter att skaka om förståndet, skallra och kränga, långt efter att Elvis lämnat byggnaden.
And metaphor keeps the mind shaking, rattling and rolling, long after Elvis has left the building.
SwedishEU bör i stället arbeta för att skaka liv i den försvagade organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse).
Instead, the European Union should focus on reviving a weakened Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
SwedishJag försöker skaka av mig den i molnen.
SwedishHär kan jag verkligen bara skaka på huvudet.
SwedishHon slutade aldrig att skaka påsen.
SwedishI det avseendet är ansatsen till avtalet en missad chans, en missad chans att skaka av sig bilden som ett fortress Europe.
In that respect, the run-up to the agreement was a lost opportunity; a lost opportunity to rid ourselves of the fortress Europe image.
SwedishJag kan inte skaka av mig honom.
SwedishJag kan inte skaka av mig känslan av att sanktionerna är avpassade för de länder som för närvarande befinner sig i en svår situation.
I cannot rid myself of the feeling that the sanctions are tailored to those states that are currently in a difficult situation.
SwedishEnbart av den anledningen är det nödvändigt att med betänkanden som detta alltid skaka om samhället så det vaknar, och hålla saker och ting i gång.
For that reason alone we need things like the report before us to wake society up from time to time and keep up the momentum.
SwedishJag kan inte skaka tanken, och jag jag kan inte undvika synen framför mig, so jag gjorde vad jag måste, jag dök in och tog dem.
And I can't get this thought out of my head, and I can't get that vision out of my sight, so I did what I had to do. ~~~ I went in and I took them.
SwedishGenom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
SwedishI dag hade jag nöjet att få höra president Bushs tal och efteråt se honom skaka hand med Alex Schaub, som var generaldirektör för konkurrens när detta beslut fattades.
Finally, a further area for which Mr Monti deserves special praise is his work in relation to international cooperation.
SwedishDet är ett utmärkt steg framåt när det gäller att skaka av sig de sista spåren av uppfattningen om i synnerhet Förenade kungariket som " Europas lortgris "?
It is an excellent step forward in shaking off the last vestiges of the image of the UK in particular as the 'dirty man of Europe '.
SwedishVår gemensamma uppgift är just att förutse katastrofer, inte bara vänta på att de ska inträffa och sedan skaka fram de resurser som krävs för att hantera dem.
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.